Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie ,,Rodzice”

Wstęp 5

Rozdział I
MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie macierzyństwa 7
1.1. Miłość macierzyńska 12
1.2. Instynkt macierzyński 15
2. Rodzaje macierzyństwa 15
2.1. Świadome macierzyństwo 16
2.2. Nieświadome macierzyństwo 18
3. Adaptacja macierzyństwa 20
4. Wpływ macierzyństwa na rozwój psychiczny kobiety 23
4.1. Pozytywne doświadczenie porodu 25
4.1.1. Ciąża 25
4.1.2. Obecność męża przy narodzeniu dziecka 26
4.1.3. Pierwszy kontakt z dzieckiem 26
4.2. Negatywne doświadczenie porodu 29
4.2.1. Depresja poporodowa 32
4.2.2. Cesarskie cięcie 34
4.3. Kryzysy macierzyństwa 42
4.3.1. Samotne macierzyństwo 42
4.3.2. Ryzyko urodzenia dziecka chorego 43
4.3.3. Utrata dziecka 46

Rozdział II
OBRAZ MACIERZYŃSTWA W MIESIĘCZNIKU RODZICE
1. Charakterystyka czasopisma 50
1.1. Historia czasopisma „Rodzice” 53
1.2. Wydawnictwo czasopisma „Rodzice” 53
1.3. Budowa i tematyka czasopisma „Rodzice” 56
1.4. Struktura redakcji czasopisma „Rodzice” 58
2. Czasopismo „Rodzice” na rynku 60
2.1. Badania Focusowe 64
2.2. Wyniki „Badań Focusowych” przeprowadzonych przez czasopismo „Rodzice” 66
3. Podejmowanie tematu macierzyństwa na łamach czasopisma „Rodzice” 82
3.1. Ciąża 83
3.2. Poród 84
3.3. Cesarskie cięcie 87
3.4. Depresja poporodowa 88
3.5. Pierwszy kontakt z dzieckiem 91
3.6. Adaptacja do macierzyństwa 92
3.7. Rozstanie się z dzieckiem 94
4. Wnioski 95

Rozdział III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cele badawcze 97
2. Problemy badawcze, hipotezy robocze oraz zmienne 97
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 98
4. Organizacja i teren badań 100

Rozdział IV
BADANIA WŁASNE
1. Próba ukazania na podstawie wywiadu psychologicznych aspektów macierzyństwa w miesięczniku „Rodzice”. 102
1.1. Charakterystyka badanych osób 102
1.1.1. Bohaterki wywiadu 103
1.2. Wybrane pytania z wywiadu 105
1.3. Przeprowadzone wywiady 106
1.4. Ustosunkowanie się do problemów badawczych 124

Zakończenie 126
Bibliografia 130

Praca magisterska pt. „Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie ,,Rodzice”” składa się z czterech głównych rozdziałów:

Rozdział I: „Macierzyństwo w świetle literatury” omawia teoretyczne aspekty macierzyństwa, w tym pojęcie i różne rodzaje macierzyństwa, adaptację do macierzyństwa oraz wpływ macierzyństwa na rozwój psychiczny kobiety. Rozważa również pozytywne i negatywne doświadczenia porodu oraz kryzysy związane z macierzyństwem.

Rozdział II: „Obraz macierzyństwa w miesięczniku Rodzice” analizuje reprezentację macierzyństwa w popularnym czasopiśmie. Omawia charakterystykę czasopisma, jego pozycję na rynku oraz wyniki badań focusowych przeprowadzonych przez czasopismo. Rozdział ten także przedstawia, jak czasopismo podejmuje temat macierzyństwa, w tym ciążę, poród, cesarskie cięcie, depresję poporodową i inne aspekty macierzyństwa.

Rozdział III: „Metodologia badań własnych” przedstawia plan przeprowadzania badań własnych, w tym cel, problemy badawcze, hipotezy, zmienne, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także organizację i teren badań.

Rozdział IV: „Badania własne” prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez autora, związanych z ukazaniem psychologicznych aspektów macierzyństwa w miesięczniku „Rodzice”. Zawiera charakterystykę badanych osób, wybrane pytania z wywiadu, przeprowadzone wywiady i analizę wyników.

Praca kończy się podsumowaniem i bibliografią. Liczy 133 strony.

Liczba stron 133
Nazwa Szkoły Wyższej UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print