Gotowe prace z zarządzania

Temat Spis treści
Sytuacja i restrukturyzacja Polskich Kolei Państwowych. Z001
Funkcja biznes planu w przedsiębiorstwie. Z002
Walne Zgromadzenie w spółce akcyjnej. Z003
Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy … Z004
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne. Z005
Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce. Z006
Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku. Z007
Powstanie i rozwój firmy na przykładzie operatora telefonii przewodowej XXX Spółka Akcyjna. Z008
Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie. Z009
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich zakładów zbożowych PZZ XXX S.A. Z010
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń w Polsce. Z011
Rola obsługi klienta w działaniach rynkowych firmy usługowej … Z012
Motywacja i ocena pracowników w procesie zarządzania. Z013
Wpływ logistyki na efektywność procesów gospodarczych. Z014
Psychologiczne Podstawy Negocjacji Handlowych Z015
Kreatywność pracowników a rozwój firm. Z016
Style kierowania, a dynamika rozwoju na przykładzie firm X i Y. Z017
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print