Wpływ logistyki na efektywność procesów gospodarczych

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2

SYTUACJA FIRM SPEDYCYJNYCH NA RYNKU POLSKIM 3
1.1 Określenie spedycji i zakresu jej usług 3
1.2 Czynniki wpływające – hamujące lub ograniczające rozwój spedycji 4
1.3 Istota logistyki 9

KIERUNKI ROZWOJU I STRATEGIE STOSOWANE W LOGISTYCE 13
2.1 Transport, spedycja, logistyka – planowanie i zarządzanie 13
2.2 Wpływ ograniczeń i barier na kierunki rozwojowe transportu 14
2.3 Logistyka w strategiach konkurencyjnych 15
2.3 Strategie logistyczne 24

PROCESY WYMUSZAJĄCE ZMIANY W FIRMIE 35
3.1 Czynniki wymuszające zmiany zewnętrzne i wewnętrzne w firmie 35
3.2 Racjonalizacja systemu transportowego 36
3.3 Integracja zewnętrzna i wewnętrzna transportu 37
3.4 Drogi i metody kształtowania zintegrowanego systemu transportowego 39
3.5 ECR – Efektywna strategia obsługi klienta 40

CHARAKTERYSTYKA I JAKOŚĆ USŁUG SPEDYCYJNYCH 44
4.1 Potrzeby przewozowe 44
4.2 Rynek usług logistycznych 46
4.3 Strategie logistyczne przewoźników 50
4.3 Dynamika rozwoju spedycji kurierskiej w Polsce 57

PREZENTACJA FIRMY KURIERSKIEJ XXX EXPRESS 61
5.1 Powstanie firmy oraz rozwój i dynamika rozwoju 61
5.2 Pozycja na rynku krajowym 62
5.3 Zakres usług świadczonych przez firmę 62

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68

3.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print