Motywacja i ocena pracowników w procesie zarządzania

MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA

SPIS TREŚCI

WSTĘP  6

ROZDZIAŁ 1
PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z MOTYWACJĄ  8
1.1. Miejsce motywowania w procesie zarządzania  8
1.2. Motywowanie – pojęcie, istota i zadania  11
1.3. Motywacja – przełom historyczny  14
1.4. Współczesne ujęcie teorii motywacji  22
1.4.1. Teorie treści  23
1.4.1.1. Hierarchia potrzeb Maslowa  23
1.4.1.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji  25
1.4.1.3. Teoria X i Y  26
1.4.1.4. Teorie ERG  27
1.4.1.5. Trzy potrzeby wg Atkinsona  28
1.4.1.6. Teoria potrzeb wg Mc Clellanda  28
1.4.2. Teorie procesu  29
1.4.3. Teoria wzmocnienia  30
1.5. Współczesne podejście do motywowania  31
1.5.1. Kierunki motywacji  33
1.5.2. Komunikacja jako narzędzie motywowania do pracy 35
1.5.3. Najczęstsze przyczyny i skutki utraty motywacji osiągnięć  43
1.5.4. Sposoby wzmacniania motywacji  44
1.5.5. Wynagrodzenia  46
1.5.5.1. Wynagrodzenia materialne  48
1.5.5.2. System czasowy jako element wynagrodzenia  50

ROZDZIAŁ 2
OCENA PRACOWNIKÓW  54
2.1. Ocena wyników pracy  55
2.2. Poziomy ocen  57
2.3. Przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemów ocen  58
2.4. Znaczenie informacji w ocenie pracownika  62
2.5. Funkcje systemu ocen  64
2.6. Jak zapobiegać błędom w ocenie pracownika  65
2.7. Oceny okresowe na przykładzie przedsiębiorstw polskich i zagranicznych  70
2.8. Samoocena  76

ROZDZIAŁ 3
MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W WYBRANYCH ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH  78
3.1. Motywowanie do pracy oraz wdrożenie systemu ocen okresowych w „XXX” S.A.  78
3.2. „XXX” w swoim raporcie  82
3.2.1. Opieka nad rodziną  83
3.2.2. Składanie skarg  84
3.3. System ocen pracowników w Z.M. „XXX” Sp. z o.o. w Legnicy  85
3.4. Rozmowa oceniająca pracownika w firmie „XXX”  93

Zakończenie  101
Bibliografia  102
Spis rysunków, tabel i załączników 105

3/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print