Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich zakładów zbożowych XXX Lublin S.A.

Wstęp …………….5

1. rozwój jako cel przedsiębiorstwa…6
1.1 istota rozwoju ………6
1.2 determinanty rozwoju….10
1.3 rozwój, a wzrost wartości przedsiębiorstwa……..12

2 strategiczny wymiar rozwoju przedsiębiorstwa …….15
2.1 istota strategii……..15
2.2 główne elementy strategii…..19
2.3 determinanty strategii rozwoju ……21
2.3.1 strategia ekspansji …….21
2.3.2 strategia przetrwania …………23
2.3.3 strategia wycofania się z rynku ………..26
2.4 metody budowy strategii…….28

3 budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego otoczenie ………..32
3.1 geneza powstania XXX……………..32
3.2 analiza otoczenia przedsiębiorstwa ………..34
3.3 oferowany asortyment towarów……40
3.4 struktura organizacyjna ………48
3.5 kondycja firmy……….53

4 badania popytu na produkty XXX………..87
4.1 zachowanie nabywców …….87
4.2 segmentacja rynku ……..96

5. projekt proponowanej strategii rozwoju XXX….100
5.1 możliwe strategie marketingowe….100
5.2 portfel produktowo rynkowy XXX …..104
5.3 proponowana strategia rozwoju firmy …..107

zakończenie …….112
bibligrafia …114
spis rysunków …….115
spis tabel 116

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print