Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich zakładów zbożowych XXX Lublin S.A.

Wstęp 5

1. rozwój jako cel przedsiębiorstwa 6
1.1 istota rozwoju 6
1.2 determinanty rozwoju 10
1.3 rozwój, a wzrost wartości przedsiębiorstwa 12

2 strategiczny wymiar rozwoju przedsiębiorstwa 15
2.1 istota strategii 15
2.2 główne elementy strategii 19
2.3 determinanty strategii rozwoju 21
2.3.1 strategia ekspansji 21
2.3.2 strategia przetrwania 23
2.3.3 strategia wycofania się z rynku 26
2.4 metody budowy strategii 28

3 budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego otoczenie 32
3.1 geneza powstania XXX 32
3.2 analiza otoczenia przedsiębiorstwa 34
3.3 oferowany asortyment towarów 40
3.4 struktura organizacyjna 48
3.5 kondycja firmy 53

4 badania popytu na produkty XXX 87
4.1 zachowanie nabywców 87
4.2 segmentacja rynku 96

5. projekt proponowanej strategii rozwoju XXX 100
5.1 możliwe strategie marketingowe 100
5.2 portfel produktowo rynkowy XXX 104
5.3 proponowana strategia rozwoju firmy 107

zakończenie 112
bibliografia 114
spis rysunków 115
spis tabel 116

Wstęp

Rynek, na którym funkcjonują dzisiejsze przedsiębiorstwa, jest niezwykle dynamiczny i nieustannie się zmienia. Aby utrzymać konkurencyjność, organizacje muszą nie tylko dostosować się do tych zmian, ale również aktywnie kształtować swoją przyszłość poprzez skuteczne strategie rozwoju. Niniejsza praca pt. „Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich zakładów zbożowych XXX Lublin S.A.” ma na celu zgłębienie tematu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, analizując ten proces na przykładzie konkretnego podmiotu.

Rozdział pierwszy „Rozwój jako cel przedsiębiorstwa” poświęcony jest zrozumieniu istoty rozwoju jako kluczowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Omówione są determinanty rozwoju, jak i powiązania między rozwojem a wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

Drugi rozdział, „Strategiczny wymiar rozwoju przedsiębiorstwa”, skupia się na aspektach strategicznych rozwoju. Przedstawione są główne elementy strategii, determinanty strategii rozwoju, w tym strategia ekspansji, strategia przetrwania i strategia wycofania się z rynku, oraz metody budowy strategii.

Trzeci rozdział, „Budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego otoczenie”, skupia się na analizie konkretnej firmy – XXX Lublin S.A. Przedstawiona jest geneza powstania firmy, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, oferowany asortyment towarów, struktura organizacyjna oraz kondycja firmy.

Czwarty rozdział, „Badania popytu na produkty XXX”, jest poświęcony analizie zachowania nabywców i segmentacji rynku z punktu widzenia produktów oferowanych przez XXX Lublin S.A.

Piąty i ostatni rozdział, „Projekt proponowanej strategii rozwoju XXX”, to propozycja strategii rozwoju dla omawianego przedsiębiorstwa. Omówione są możliwe strategie marketingowe, portfel produktowo-rynkowy XXX oraz konkretnie proponowana strategia rozwoju firmy.

Zakończenie pracy zawiera podsumowanie jej najważniejszych wniosków oraz propozycje dalszych kierunków badań. Praca ta dostarcza istotnych informacji na temat strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mogą być cennym źródłem wiedzy dla praktyków biznesu, badaczy oraz studentów zainteresowanych tym zagadnieniem.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print