Strategia marketingowa „XXX” S.A. w Lublinie

Spis treści:

WSTĘP …………………………………………………………………………………….1

I. ISTOTA MARKETINGOWEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM………………………………………………..3
1.1. Pojęcie i geneza marketingu ………………………………………………..3
1.2. Ewolucja koncepcji marketingu……………………………………………5
1.3. Proces zarządzania marketingowego…………………………………….8
1.4. Podstawy i zasady skutecznej strategii marketingowej…………..12

II. MARKETINGOWE INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK…………………………………………………………………….22
2.1. Koncepcja marketing-mix………………………………………………….22
2.2. Produkt jako element marketingu………………………………………..25
2.3. Cena jako instrument oddziaływania na rynek………………………32
2.4. Dystrybucja towarów elementem marketingu-mix…………………38
2.5. Promocja jako umocnienie działań marketingowych……………..42

III. ANALIZA SYTUACYJNA „XXX” S.A…48
3.1. Charakterystyka działalności………………………………………………48
3.1.1. Historia firmy………………………………………………………..49
3.1.2. Struktura organizacyjna firmy………………………………….50
3.1.3. Asortyment produktów……………………………………………52
3.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki……………………………..54
3.3. Analiza SWOT………………………………………………………………….61

IV. OTOCZENIE „XXX” S.A. I KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY……………………..67
4.1. Otoczenie prawne i ekonomiczne…………………………………………67
4.2. Analiza sytuacji konkurencyjnej…………………………………………..73
4.3. Strategia marketingowa „XXX” S.A……………78
4.3.1. Strategia produktu…………………………………………………..78
4.3.2. Strategia ceny…………………………………………………………88
4.3.3. Strategia dystrybucji……………………………………………….89
4.3.4. Działania promocyjne……………………………………………..91
4.4. Ocena zastosowanej strategii marketingowej…………………………94

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………..99
LITERATURA I ŹRÓDŁA…………………………………………………………..102
SPIS TABEL………………………………………………………………………………..105
SPIS RYSUNKÓW……………………………………………………………………….106
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ……………………………………………………………….107

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print