Walne Zgromadzenie w spółce akcyjnej

WALNE ZGROMADZENIE JAKO ORGAN STANOWIĄCY W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Spis treści:

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. 4
CHARAKTER PRAWNY SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4

ROZDZIAŁ II 10
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI AKCYJNEJ. 10

ROZDZIAŁ III 20
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. 20

3.1. „RODZAJE” I PRZEDMIOT WALNYCH ZGROMADZEŃ. 20
3.2 PROCEDURA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA. 23
3.3. MIEJSCE ODBYCIA SIĘ WALNEGO ZGROMADZENIA. 24

ROZDZIAŁ IV. 26
PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA. 26
4.1. LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. 26
4.2. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA. 27
4.3. LISTA OBECNOŚCI. 28
4.4.PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. 29
4.5.PEŁNOMOCNICTWO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU. 31
4.6. PRAWO GŁOSU AKCJONARIUSZY. 33
4.8. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. 35
4.9. PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA WALNYM ZGROMADZENIU. 36
4.10. GŁOSOWANIE. 40
4.11.PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA. 43

ROZDZIAŁ V. 46
KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA. 46

ZAKOŃCZENIE

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print