Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

Liczba stron: ponad 100

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

Rozdział 1 – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – nowoczesne podejście do personelu
1.1. Model przedsiębiorstwa – dawniej i dziś
1.2. Polityka kadrowa a Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – przemiana w ciągu lat
1.3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w polskich organizacjach
1.4. Nowoczesne ZZL jako spójny element strategii firmy
1.5. Planowanie skuteczności zatrudnienia – a procesy rekrutacji i selekcji w organizacji

Rozdział 2 – Dobór personelu w nowoczesnej firmie – Rekrutacja i Selekcja
2.1. Metody i źródła rekrutacji
2.2. Proces rekrutacji w nowoczesnej organizacji
2.3. Nowoczesne i tradycyjne sposoby selekcji
2.4. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji
2.5. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań w procesie rekrutacji i selekcji

Rozdział 3 – Opis badanego środowiska – Firma XYZ Sp. z o.o.
3.1. Krótka charakterystyka firmy – historia i profil działalności
3.2. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia
3.3. ZZL w firmie XYZ Sp. z o.o.
3.4. Analiza SWOT polityki kadrowej firmy XYZ Sp. z o.o.
3.5. Analiza SWOT – firma XYZ Sp. z o.o.

Rozdział 4 – Metodologia badawcza, analiza i prezentacja otrzymanych wyników badań
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Metodologia badań
4.3. Gromadzenie danych
4.4. Charakterystyka badanej próby
4.5. Prezentacja wyników
4.6. Podsumowanie wyników badań

Rozdział 5 – Wnioski i zalecenia
5.1. Wnioski syntetyczne z badań. Weryfikacja hipotezy badawczej
5.2. Model rekrutacji i selekcji w firmie XXX Sp. z o.o. dostosowany do nowoczesnego ZZL
5.3. Wskazówki i rozwiązania w zakresie rekrutacji i selekcji – porady dla menedżerów

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym biznesie, wpływając na produktywność, efektywność i zadowolenie pracowników. Kluczowym elementem ZZL jest proces rekrutacji i selekcji, który nie tylko pomaga w doborze odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska, ale także odgrywa strategiczną rolę w osiągnięciu celów organizacji. Ta praca skupia się na procesie rekrutacji i selekcji jako kluczowym elemencie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

W pierwszym rozdziale przedstawiamy podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od tradycyjnego modelu przedsiębiorstwa, poprzez transformację polityki kadrowej, aż do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. W drugim rozdziale skupiamy się na procesie rekrutacji i selekcji, omawiając różne metody i źródła rekrutacji, procesy rekrutacji oraz nowoczesne i tradycyjne sposoby selekcji.

Trzeci rozdział koncentruje się na badaniu środowiska firmy XYZ Sp. z o.o., analizując jej strukturę organizacyjną, politykę kadrową oraz strategię zarządzania zasobami ludzkimi. W czwartym rozdziale prezentujemy metodologię badań, analizujemy zebrane dane i przedstawiamy wyniki.

Końcowy, piąty rozdział zawiera wnioski i zalecenia dotyczące procesu rekrutacji i selekcji w firmie XYZ Sp. z o.o., a także porady dla menedżerów na temat skutecznego zarządzania tym procesem. Naszym celem jest nie tylko zrozumienie roli rekrutacji i selekcji w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale także dostarczenie praktycznych wskazówek dla menedżerów i liderów organizacji.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print