Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

Liczba stron: ponad 100

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

Rozdział 1 – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – nowoczesne podejście do personelu
1.1. Model przedsiębiorstwa – dawniej i dziś
1.2. Polityka kadrowa a Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – przemiana w ciągu lat
1.3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w polskich organizacjach
1.4. Nowoczesne ZZL jako spójny element strategii firmy
1.5. Planowanie skuteczności zatrudnienia – a procesy rekrutacji i selekcji w organizacji

Rozdział 2 – Dobór personelu w nowoczesnej firmie – Rekrutacja i Selekcja
2.1. Metody i źródła rekrutacji
2.2. Proces rekrutacji w nowoczesnej organizacji
2.3. Nowoczesne i tradycyjne sposoby selekcji
2.4. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji
2.5. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań w procesie rekrutacji i selekcji

Rozdział 3 – Opis badanego środowiska – Firma XYZ Sp. z o.o.
3.1. Krótka charakterystyka firmy – historia i profil działalności
3.2. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia
3.3. ZZL w firmie XYZ Sp. z o.o.
3.4. Analiza SWOT polityki kadrowej firmy XYZ Sp. z o.o.
3.5. Analiza SWOT – firma XYZ Sp. z o.o.

Rozdział 4 – Metodologia badawcza, analiza i prezentacja otrzymanych wyników badań
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Metodologia badań
4.3. Gromadzenie danych
4.4. Charakterystyka badanej próby
4.5. Prezentacja wyników
4.6. Podsumowanie wyników badań

Rozdział 5 – Wnioski i zalecenia
5.1. Wnioski syntetyczne z badań. Weryfikacja hipotezy badawczej
5.2. Model rekrutacji i selekcji w firmie XXX Sp. z o.o. dostosowany do nowoczesnego ZZL
5.3. Wskazówki i rozwiązania w zakresie rekrutacji i selekcji – porady dla menedżerów

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print