Badania marketingowe rynku na przykładzie Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej

Liczba stron: 93

Spis treści

Wstęp

Rozdz. I. Zakres i podstawy teoretyczno – metodyczne badań marketingowych
1.1. Istota przesłanki i znaczenie badań marketingowych
1.2. Zakres badań marketingowych
1.3. Etapy projektowania badań marketingowych
1.4. System informacji marketingowej

Rozdz. II. Rodzaje i metody badań marketingowych
2.1. Rodzaje badań marketingowych
2.1.1. Problemy badawcze w układzie przedmiotowym
2.1.2. Badania marketingowe w uładzie funkcjonalnym
2.1.3. Badania „zza biurka” a badania terenowe
2.1.4. Badania eksloracyjne a badania eksplanacyjne
2.1.5. Badania jakościowe a badania ilościowe
2.1.6. Badania marketingowe w uładzie czasowym
2.2. Metody i techniki badań marketingowych
2.3. Metody sondażu pośredniego a metody sondażu bezpośredniego

Rozdz. III. Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingowych
3.1. Istota analizy i interpretacji rezultatów badań marketingowych
3.1.1. Opracowanie i prezentacja raportu z badań marketingowych
3.1.2. Kontrola i ocena wyników badania marketingowego
3.1.3. Metody kontroli badania marketingowego
3.2. Etyczne aspekty badań marketingowych
3.3 Wykorzystanie rezultatów badań marketingowych w prognozach rynkowych

Rozdz. IV. Zakres działalności Instytutu Badania Rynku i Opinii Publicznej…
Badanie preferencji konsumentów piwa na przykładzie wywiadu kwestinariuszowego
„rozdz. zawiera część praktyczną wraz z załącznikami”

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print