Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne

Spis treści

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. SCHEMAT PROCESU BADAWCZEGO........................................................3
1.1.  Identyfikacja potrzeby restrukturyzacji........................................4
1.2.  Diagnoza i analiza strategiczna przedsiębiorstwa ..............................5
1.3. Określenie celów i zakresu .....................................................8
1.4. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych..................................9
1.5. Wdrożenie......................................................................11
2. ZAŁOŻENIA  STRATEGICZNE PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA .............13
2.1. Dobór kadry badawczej (zespół mix).............................................13
2.2. Wybór drogi restrukturyzacji...................................................15
2.3. Zadania usprawniające..........................................................16
3. PRZYKŁADOWE  SPOSOBY  WDRAŻANIA  PROGRAMÓW  RESTRUKTURYZACJI.....................18
3.1. Reinżynieria...................................................................29
3.2. Spin off.......................................................................23
3.3. Lean management................................................................29
3.4. Outsourcing....................................................................33

CZĘŚĆ BADAWCZA
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE................................................................40
2. ETAP PIERWSZY RESTRUKTURYZACJI...................................................42
2.1 Aspekt ekologiczny..............................................................46
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej..............................................49
2.3  Restrukturyzacja zatrudnienia..................................................51
3. ETAP DRUGI RESTRUKTURYZACJI......................................................55
3.1 Podstawowe cele strategiczne H. Cz. S.A. .......................................55
3.2 Działalność rozwojowa. .........................................................57
3.3 Zmiany organizacyjne ...........................................................59
4. ETAP TRZECI RESTRUKTURYZACJI. KIERUNKI ROZWOJU DO ROKU 2010......................62
4.1 Prywatyzacja i restrukturyzacji finansowa.......................................63
4.2 Restrukturyzacji zatrudnienia...................................................65
5. METODYKA WPROWADZANIA ZMIAN W H. CZ. S.A. .......................................68
5.1 Organizacja spółek zależnych....................................................71
WNIOSKI I STWIEDZENIA...............................................................75
LITERATURA .........................................................................78
SPIS TABEL..........................................................................79

BIBLIOGRAFIA
[1] Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków, 1998.
[2] Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Proxima, Warszawa, 1995.
[3] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann.
[4] Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Część I. Szczegółowe procedury restrukturyzacji , OGRMASZ, Warszawa 1994.
[5] Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
[6] Obłój k., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1994.
[7] Jagoda H., Licztarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw…, s 159 i n.
[8] Penc J., Strategiczna transformacja firmy, „Organizacja i Kierowanie” 1995, nr 4
[9] Borowiecki R., Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw,
[10] Bednarczyk M., Zastosowanie koncepcji spin –off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych, „Zeszyty Naukowe AE Kraków”, 1994 nr 444
[11] Hopej M., Szeloch M., Lean Management – nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1994, nr 2
[12] Stoner A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
[13] Program Restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A., Częstochowa 1997
[14] Lista 500, Dodatek bezpłatny, Rzeczpospolita , Nr 101 /2000
[15] Dziadul J., w: Polityka, Nr 45/1999, str.68-70.

SPIS TABEL
1. Przykładowy układ treści programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
2. Wpływ outsoursingu na cele przedsiębiorstwa
3. Nakłady w hutnictwie polskim w latach 1986-1997
4. Ekologiczne efekty restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1985-1997
5. Udział kosztów ekologicznych w działalności H. Cz. S.A.
6. Zmiany poziomu zatrudnienia w latach 1997-1999
7. Zestawieniu nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2010
8. Forma własności i charakter spółek

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print