Style kierowania, a dynamika rozwoju na przykładzie firm X i Y

Spis treści:

Wstęp 3

I. Organizacja i jej cele 5
1. Historia firmy x. 10
2. Historia firmy y. 13
3. Kontrola wiarygodnego klienta. 19
1.1. Zarządzanie i jego funkcje. 23
1. Planowanie 24
2. Organizowanie 25
3. Motywowanie. 25
4. Kontrolowanie. 26

II. Kierownicy i ich w funkcje w organizacji. 29
1. Role interpersonalne 31
2. Role informacyjne. 31
3. Role decyzyjne. 32
4. Trzy cechy charakteryzujące dobrych kierowników. 33
5. Rodzaje władzy kierowniczej. 34

III. Różne style kierowania. 40
1. Podstawowe typy zachowań kierowniczych. 40
2. Style kierowania. 41
3. Systemy kierowania. 47
4. Charakterystyka stylów kierowania wg Raddina. 48
5. Wybór stylu kierowania. 50
6. Skuteczność stylu kierowania. 51
7. Sytuacyjne uwarunkowania stylów kierowania. 54
8. Dziesięć zasad kierowania ludźmi przez przywódcę 61
9. Kultura organizacyjna 64

Podsumowanie i wnioski 70

Bibliografia 86

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print