Bankowość – gotowe prace z bankowości

Bankowość jest jednym z najbardziej promowanych kierunków współczesnego systemu kształcenia, dzieje się tak ponieważ rozwój usług kredytowych wzrósł obecnie do tak dużego rozmiaru, że niemal codziennie powstaje w Polsce kolejna siedziba banku. Zadłużenie społeczeństwa ciągle wzrasta, a co za tym idzie liczba sprzedanych kredytów zwiększa się nieustannie. Wybierając się na tego rodzaju studia młodzi ludzie kierują się zwykle perspektywą pracy w banku i opłacalnego zawodu, który z roku na rok staje się coraz bardziej łatwo dostępny.

Same studia odznaczają się tym, że skupiają się wokół spraw ekonomicznych i pieniędzy, więc takie przedmioty jak ekonomia, zarządzanie czy statystyka stają się dla studiujących centralną podstawą. Mimo wielu kwestii matematycznych ścisłowcy wbrew przekonaniom nie uciekną przed koniecznością napisania pracy zaliczeniowej czy też semestralnej. Tego rodzaju pisanie prac okazuje się konieczne na każdym kierunku, bez względu na jego specyfikację.

Podczas studiowania bankowości studenci mają do wyboru jedną ze specjalności: analiza bankowa, bankowość detaliczna i korporacyjna, bankowość inwestycyjna, ekonomika instytucji finansowych, finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, finanse publiczne, międzynarodowe rynki finansowe, podatki, polityka gospodarcza, ubezpieczenia gospodarcze. Liczba typów specjalizacji pozwala na to, by każdy student zajął się tym co go naprawdę interesuje. Pierwsze trzy specjalności przygotowują studenta do pracy w sektorze usług bankowych. Podczas studiów student uczy się wykonywania analizy bankowej, poznaje podstawy funkcjonowania matematyki w systemie bankowym, przygotowuje się do sprawowania controllingu bankowego, poznaje tajniki rachunkowości bankowej, a także sposoby zarządzania ryzykiem bankowym. Wszystkie te zajęcia mają na celu uzyskanie teoretycznej a także praktycznej wiedzy do zdobycia klienta.

Druga specjalizacja opiera się przede wszystkim na działalności usługowej, skierowanej do przedsiębiorstw. Tutaj student uczy się tego jak przygotować biznesplan, wykonywać krajowe i międzynarodowe operacje bankowe, umie oceniać rynki inwestycyjne a także projekty inwestycyjne. Kolejna specjalizacja wiąże się z portfelem inwestycyjnym banku, sposobami kierowania inwestycjami oraz matematyką w bankowości i biznesie. Kolejne specjalizacje dotyczą ściśle takich zagadnień jak rynek inwestycji, prawo podatkowe, umiejętności planowania polityki budżetowej.

W trakcie studiów studenci zapoznają się także ze sposobem funkcjonowania i kierowania międzynarodowymi organizacjami finansowymi. Polityka pieniężna, rynek finansowy, zarówno krajowy jak i zagraniczny, prawo podatkowe, języki obce w biznesie to tylko kilka przedmiotów z jakimi może spotkać się student podczas studiów zarówno licencjackich jak i magisterskich. Podczas studiów większość uczelni zapewnia swoim studentom możliwość podjęcia praktyki w instytucjach bankowych. Staże jakie organizowane są przez większość banków są zwykle płatne i w dość dużym stopniu korzysta z nich większa grupa studentów.

Nabycie doświadczenia w pracy bankowej jest zdecydowanie bardziej pomocne niż rewelacyjna praca licencjacka, czy same piątki na studiach. Mimo najlepszej oceny na dyplomie pracodawcy większą uwagę przywiązują do doświadczenia i rodzaju studiów, które ukończył przyszły pracownik. Prace naukowe, które jak w przypadku innych kierunków pisze się pod koniec studiów również nie okazują się zbyt łatwe, ponieważ muszą łączyć w sobie wiedzę teoretyczną a także praktyczną, która w dużym stopniu dopiero będzie zbierana podczas przyszłej pracy. Można więc uznać, że prace dyplomowe studentów bankowości opierają się głównie na analizie bankowej, prognozowaniu i statystyce. Wszystkie te czynniki sprawiają, że konsultacje przy pisaniu wydają się sprawą konieczną, a dobre pomoce naukowe to podstawa każdego tematu.

Stopień skomplikowania i trudności tych studiów sprawia, że mimo dużej liczby chętnych można zaobserwować szybki spadek liczby studentów już po pierwszym semestrze. Jak zwykle studia kontynuują najlepsi, nastawieni na sukces zawodowy i poszerzenie swoich możliwości. Szacuje się, że absolwent bankowości na stażu zarabia nawet dwa razy więcej niż absolwent kierunku humanistycznego, pracujący już na pełen etat. Znajomość matematyki i współczesnego rynku finansowego okazuje się w tym wypadku wysoce oprocentowaną inwestycją.

Poniżej nasze gotowe prace z bankowości: