Bankowe wspieranie przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa

Spis treści

Wstęp 4

I. Charakterystyka Przedsiębiorczości na przykładzie Banku XXX II Oddział Częstochowa 6
1. Profil gospodarczy regionu częstochowskiego (byłe województwo częstochowskie). 7
2. Propozycje rozwoju regionu. 12
3. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w regionie częstochowskim w latach 1989 – 1998 15

II. Kredyty i świadczenia kredytowe banków. 34
1. Rodzaje i formy kredytów 35
1.1. Kredyty obrotowe 36
1.2. Kredyty inwestycyjne 40
2. Warunki przyznania kredytu. 44
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu. 46
2.2. Umowa kredytowa 51
2.3. Zasady wykorzystania kredytu. 54
3. Zabezpieczenia udzielonych kredytów 57
4. Leasing 65
5. Faktoring 72

III. POLITYKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W XXX. S.A. 80
1. Historia powstania XXX. S.a. 81
2. Misje i strategie banku 83
3. Oferta kredytowa XXX. S.a. 84
3.1. Rodzaje kredytów udzielanych przez XXX S.A. 85
3.2. Zasady udzielania kredytów w XXX S.A. 88
3.3. Procedura udzielania kredytów w XXX S.A. 89
3.4. Stosowane i preferowane formy zabezpieczeń kredytów w XXX S.A. 90
3.5. Opłaty związane z udzielaniem kredytów w XXX S.A. 92
3.6. Prowizje 93
3.7. Warunki spłaty kredytu. 94
4. Leasing w XXX. S.a. 95
5. Faktoring w XXX s.a. 101

PODSUMOWANIE 107
BIBLIOGRAFIA 110

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print