Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Liczba stron: 100

Spis treści:

Wstęp

Rozdział IPrzedsiębiorstwo a system podatkowy
¨ Czynniki mające wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
¨ Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa
¨ Definicja podatku
¨ Elementy konstrukcji podatku
¨ Funkcje podatków
¨ Podstawowe konstrukcje podatków
¨ Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce
¨ Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego
¨ Rozwój podatku dochodowego w Polsce

Rozdział IIPolskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji podatkowej
¨ Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego
¨ Struktura pionowa źródeł polskiego prawa podatkowego
¨ Struktura pozioma źródeł polskiego prawa podatkowego
¨ Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego
¨ Pojęcie obowiązku oraz zobowiązania podatkowego
¨ Wygasanie zobowiązań podatkowych
¨ Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe
¨ Zmiana przepisów karnych podatkowych

Rozdział IIIPodatek dochodowy od osób prawnych w latach dziewięćdziesiątych
¨ Uwarunkowania prawne podatku dochodowego od osób prawnych
¨ Podmiot i przedmiot opodatkowania
¨ Przychód
¨ Koszty uzyskania przychodów
¨ Wydatki nie będące kosztami uzyskania przychodów
¨ Zwolnienia przedmiotowe
¨ Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
¨ Zarys oceny funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych w latach dziewięćdziesiątych

Rozdział IVStrategie podatku dochodowego od osób prawnych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
¨ Strategia kosztowa
¨ Strategia dochodowa
¨ Polityka dywidendy

Zakończenie
Bibliografia

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print