Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny

WPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

I. Teoretyczny zarys Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych i ich znaczenie dla gospodarki Polski. 5
1. Definicje i teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 5
2. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 9
3. Czynniki sprzyjające i bariery inwestowania. 11
4. Warunki prawne działania Kapitału Zagranicznego w Polsce. 12
4.1. Formy prawne działalności. 12
4.2. Uczestnictwo w procesie prywatyzacji. 13
4.3. Podstawy prawne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce 13
5. Inwestycje zagraniczne w procesie transformacji i rozwoju gospodarki Polski. 16
6. Inwestycje Zagraniczne a proces integracji Polski z Unią Europejską. 19

II. Bieżący stan inwestycji zagranicznych w Polsce. 21
1. Kształtowanie się bieżących inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. 21
2. Wielkość inwestycji zagranicznych w 1999 roku. 23
2.1. Struktura według krajów pochodzenia kapitału. 24
2.2. Formy inwestowania. 25
2.3. Inwestorzy indywidualni. 27
2.4. Podsumowanie. 29

III. Regiony wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 31
1. Rozwój regionalny i lokalny – definicje. 32
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny i lokalny. 33
2.1. Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. 33
2.2. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym i lokalnym – potencjalne korzyści i zagrożenia. 35
3. Polityka regionalna wobec inwestycji zagranicznych. 40
4. Model wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny. 42
5. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych według lokalizacji. 43

IV. Związek kapitału zagranicznego z rozwojem regionu. 45
1. Wprowadzenie. 45
1.1. Źródła, problemy, hipotezy badawcze oraz przyjęte wskaźniki oddziaływania badanego przedsiębiorstwa na region. 46
1.2. Województwo śląskie jako teren lokalizacji kapitału zagranicznego. 48
1.2.1. Charakterystyka fizyczno – geograficzna regionu. 48
1.2.2. Inwestycje zagraniczne w województwie śląskim. 52
1.3. Historia Fiata. 54
2. Fiat Auto Poland a rozwój województwa. 56
2.1. Lokalizacja zakładów. 56
2.2. Zatrudnienie w Fiat Auto Poland na przykładzie zakładu w Bielsku – Białej. 57
2.3. Fiat Auto Poland w ocenie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. 65

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS WYKRESÓW 73

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print