Funkcja leasingu

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

1. CHARAKTERYSTYKA LEASINGU 5
1.1 Geneza 5
1.2 Leasing w Polsce 7
1.3 Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 12

2. RODZAJE LEASINGU 20
2.1. Leasing pośredni i bezpośredni 20
2.2. Leasing finansowy i operacyjny 21
2.3. Inne rodzaje leasingu 23

3. LEASING W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO 26
3.1. Strony transakcji 26
3.1.1. Leasingodawca 26
3.1.2. Leasingobiorca 29
3.2. Zawarcie umowy 31
3.3. Treść umowy leasingu, jej wykonywanie i zakończenie 34

4. XXX LEASING JAKO NOWOCZESNY LEASINGODAWCA NA POLSKIM RYNKU 41
4.1. Geneza firmy 41
4.2. Oferta leasingowa 44
4.3.Pozycja firmy na polskim rynku leasingowym 48

ZAKOŃCZENIE 52
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 55
BIBLIOGRAFIA 56
1. Pozycje książkowe 56
2. Artykuły 57

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print