Kredytowanie działalności gospodarczych na przykładzie XXX Banku

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I
KREDYT 4
1.1. Pojęcie kredytu 4
1.2. Rodzaje kredytów stosowane w obrocie bankowym 9
1.2.1. Kredyt inwestycyjny 9
1.2.2. Kredyt obrotowy – w rachunku bieżącym 11
1.2.3. Kredyt wekslowy 13
1.2.4. Leasing 14

ROZDZIAŁ II
GENEZA XXX BANKU 16
2.1. Historia XXX Banku 16
2.2. Przedmiot działalności 18

ROZDZIAŁ III
FORMY I ZASADY KREDYTOWANIA STOSOWANE PRZEZ XXX BANK 20
3.1. Analiza wyników finansowych i techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw 20
3.2. Ocena zdolności kredytowej 24
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów 26

ROZDZIAŁ III
OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ XXX BANKU NA PODSTAWIE DANYCH ZA OKRES 2015-2016  39
3.1. Ilość i wartość udzielonych kredytów
3.2. Spłacalność kredytów

ROZDZIAŁ IV
OCENA DZIAŁALNOŚCI XXX BANKU W ZAKRESIE KREDYTOWANIA NA TLE WYNIKÓW OSIĄGANYCH PRZEZ INNE BANKI

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print