Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH S.A.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych
1. Usługa w ujęciu marketingowym
2. Marketingowa klasyfikacja usług
3. Elementy kompozycji marketingu – mix w usługach
4. Charakterystyka wybranych strategii marketingowych w działalności usługowej

Rozdział II
Analiza potencjału Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w XXX na tle otoczenia
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Analiza wewnętrzna
3. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Rozdział III
Propozycja strategii marketingowej dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w XXX
1. Analiza SWOT
2. Identyfikacja celów strategicznych
3. Segmentacja rynku
Wnioski: Kompozycja marketingu – mix

Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print