Analiza narzędzi i metod bankowości elektronicznej

Spis treści

SPIS TREŚCI 2
WSTĘP 4
1. ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 6
1.1. Geneza i historia bankowości elektronicznej 6
1.2. Istota bankowości elektronicznej 9
1.3. Modele e-banków 12
2. TECHNOLOGIA STOSOWANA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 15
2.1. Elektroniczna wymiana danych (EDI) 15
2.2. Mechanizmy bezpieczeństwa 18
2.3. Szyfrowanie transmisji danych 22
2.3.1. Szyfrowanie symetryczne 23
2.3.2. Szyfrowanie asymetryczne 24
2.3.3. Systemy hybrydowe 25
2.3.4. Protokoły szyfrowania 26
2.4. Podpis elektroniczny 29
3. NARZĘDZIA I FORMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 36
3.1. Formy bankowości elektronicznej 36
3.1.1. Bankowość internetowa i wirtualna 36
3.1.2. Bankowość terminalowa 39
3.1.3. Bankowość telefoniczna 41
3.1.4. Home/Office banking 45
3.1.5. Bankowość telewizyjna 47
3.2. Narzędzia bankowości elektronicznej 47
4. PORÓWNANIE KOSZTÓW OBSŁUGI BANKOWEJ WYBRANYCH FORM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 53
4.1. Charakterystyka wybranych banków z punktu widzenia kosztów obsługi klienta i bezpieczeństwa 53
4.1.1. ING Bank Śląski S. A. 54
4.1.2. Bank Przemysłowo Handlowy BPH S. A. 57
4.1.3. Pekao S. A. 62
4.1.4. LUKAS Bank S. A. 68
4.1.5. Nordea Bank Polska S. A. 72
4.2. Propozycja rozwiązania dla przeciętnego Kowalskiego 74
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 81

Wstęp

Rozwój technologii informacyjnych jaki nastąpił w przeciągu ostatniego ćwierćwiecza doprowadził do sytuacji, że są one obecne w każdej dziedzinie życia . Również rynek usług finansowych nie mógł pozostać głuchy na rozwijające się coraz energiczniej technologie. Doprowadziło to do pojawienia się na rynku bankowości elektronicznej, która w dalszym ciągu rozwija się bardzo dynamicznie.

Ogólna dostępność wysoko rozwiniętych technologii, spowodowała, że banki mając na uwadze konkurencję musiały poszerzyć swoją ofertę o bankowość elektroniczną, wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez klientów. W chwili obecnej klient nie musi już kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem banku, żeby otworzyć konto, czy też żeby dokonać jakiejkolwiek transakcji.

Rozwój technologii informacyjnych stosowanych w bankowości pozwolił na rozwinięcie nowych metod dostępu do informacji o rachunkach i dokonywania operacji. Pierwszą taką metodą mającą na celu poprawienie wygody klienta było zastosowanie telefonu. W chwili obecnej praktycznie każdy bank ma w swej ofercie tzw. phone banking. Komfort realizacji operacji dokonywanych przez klienta miały również poprawić bankomaty. Początkowo służyły one jedynie do wypłat gotówki, natomiast w chwili obecnej za ich pośrednictwem można dokonać również innych operacji. Początkowo banki oferowały w tym zakresie tzw. home banking, który polega na komunikacji klienta z bankiem za pośrednictwem komputera, łącza telekomunikacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania.

W chwili obecnej jednak home banking jest coraz częściej zastępowany przez bankowość internetową. Istota tych metod jest bardzo podobna, jednakże w bankowości internetowej klient łączy się z bankiem za pośrednictwem popularnej przeglądarki internetowej, a nie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania jak w przypadku home bankingu.

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących bankowości elektronicznej, a przede wszystkim opisanie narzędzi i technologii stosowanych w bankach preferujących taką działalność.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została istota i obecne na rynku modele bankowości elektronicznej. Również przybliżona została geneza i rozwój tej gałęzi usług finansowych.
Drugi rozdział ma na celu ukazanie technologii stosowanych w bankowości elektronicznej. Ich zastosowanie ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktu klienta z bankiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych.

W trzecim rozdziale przedstawione zostały narzędzia bankowości elektronicznej. Omówione zostały wszechobecne na rynku usług finansowych narzędzia jak bankowość internetowa i wirtualna, bankowość telefoniczna (phone banking, sms bankig, wap banking), bankowość terminalowa oraz home banking.

W ostatnim rozdziale przedstawiono kształtowanie się kosztów obsługi bankowej wybranych form bankowości elektronicznej z punktu widzenia klienta i porównano z kosztami w bankowości tradycyjnej.

Cele w pracy zostały sformułowane następująco:

1. poznawczy – przedstawienie istoty bankowości elektronicznej, a zwłaszcza narzędzi i technologii stosowanych w bankowości elektronicznej na podstawie zgromadzonych materiałów,

2. praktyczny – analiza kosztów obsługi bankowej wybranych form bankowości elektronicznej i bankowości tradycyjnej z punktu widzenia klienta.

Niniejszą pracę napisano w oparciu o pozycje książkowe w języku polskim, materiały konferencji krajowych oraz materiały pozyskane z sieci Internet.

Liczba stron 82
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print