Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści Strona Streszczenie / Summary str. 3 1. Wprowadzenie str. 4 1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4 1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4 1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6 1.2. Cel i zakres pracy str. 8 1.3. Terminologia str. 9 1.4. Wybrane, stosowane skróty i … Czytaj dalej

Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską

Spis Treści Wstęp. Rozdział 1. Charakterystyka gospodarki UE oraz gospodarki Polski. 1.1 Powstanie UE / rys historyczny / 1.2 Gospodarka UniiEuropejskiej 1.3 Niektóre, wybrane aspekty dotyczące rynku Unii Europejskiej. 1.4 Gospodarka Polski w okresie przed akcesyjnym 1.5 Postrzeganie przez polskich menedżerów procesu integracji z UE Rozdział 2. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Analiza makroekonomiczna – … Czytaj dalej

Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach

Spis Treści Wstęp Rozdział I : ISTOTA RESTRUKTURYZACJI 1.1. Geneza pojęcia restrukturyzacji 1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw 1.3. Prawne podstawy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw 1.4. Warunki powodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw Rozdział II : OBSZARY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 2.1. Naprawcz 2.2. Rozwojowa. 2.3. Operacyjna. 2.3.1. Marketingowa 2.3.2. Zasobów przedsiębiorsta 2.3.3. Organizacyjna i zmiany systemu zarządzania. 2.4. Finansowa Rozdział III … Czytaj dalej

Systemy informatyczne jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1. Charakterystyka systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6 1.1 Istota i funkcje systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 6 1.2 Ewolucja systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 7 1.3 Rodzaje informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem 12 1.4 Systemy typu ERP jako zintegrowane systemy informatyczne 14 1.5 Kierunki rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie … Czytaj dalej

System informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie na przykładzie systemu informatycznego Lasów Państwowych

SPIS TREŚCI WSTĘP I. SYSTEMY INFORMACYJNE 1. Znaczenie informacji w zarządzaniu 1.1. Istota informacji 1.2. Informacja a poszczególne funkcje zarządzania 2. Systemy informacyjne – podstawowe pojęcia, rodzaje 3. Podział systemów informacyjnych 4. Miejsce i rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie II. SYSTEMY INFORMATYCZNE 1. Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie 2. Rodzaje systemów informatycznych 2.1. Podział ogólny 2.2. … Czytaj dalej

Metodyka tworzenia witryn internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Spis Treści Wstęp 1. Usługi internetowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 1.1. Usługi tradycyjne 1.1.1. WWW 1.1.2. Poczta elektroniczna (e-mail) 1.1.3. Grupy dyskusyjne (Usenet) 1.1.4. FTP 1.1.5. Telnet 1.2. Usługi zaawansowane 1.2.1. Portale internetowe 1.2.2. Sklepy internetowe 1.2.3. Giełdy internetowe 2. Zasady tworzenia witryn internetowych 2.1. Ogólne zasady tworzenia witryn internetowych 2.1.1. Cel tworzenia witryn internetowych 2.1.2. … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo sieci komputerowej w przedsiębiorstwie

SPIS TREŚCI Spis treści……………………….2 Spis rysunków…………………….5 Wstęp…………………………6 Rozdział 1 – Istota bezpieczeństwa sieci informatycznej przedsiębiorstwa…….7 1.1. Rola bezpieczeństwa w funkcjonowaniu systemów komputerowych Przedsiębiorstwa…………………….7 1.1.1. Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na poziomie sieciowym…….8 1.1.2. Zagrożenia fizyczne i sposoby ich zwalczania………….9 1.1.3. Co chronić, co można stracić?…………….11 1.1.4. Podejście management`u do problemu ochrony danych……..12 Rozdział 2 – Zagrożenia … Czytaj dalej

Zarządzanie nieruchomością komercyjna będąca własnością Skarbu Państwa

I. PODSTAWY TEORII NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ 1.1 Definicja nieruchomości – różne ujęcia…….……………………………………..5 1.2 Rodzaje i funkcje nieruchomości…………………………………………………10 1.3 Cechy nieruchomości komercyjnych…….……………………………………….17 1.4 Otoczenie gospodarcze nieruchomości komercyjnych……………………………19 II. ISTOTA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI 2.1 Cele i strategie zarządzania nieruchomościami…………………..………………24 2.2 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi…………………………………..33 2.3 Metody analizy strategicznej………………….………………………………….38 2.4 Strategia zarządzania nieruchomością komercyjną………………………………41 2.5 Decyzje inwestycyjne – kryterium … Czytaj dalej

Rola planowania w przedsiębiorstwie na przykładzie Poczty Polskiej

SPIS TREŚCI WSTĘP. 3 ROZDZIAŁ I : PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I ROLA PLANOWANIA. 5 1.1 GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA. 5 1.2 FUNKCJE ZARZĄDZANIA. 12 1.3 STRUKTURA ORGANIZACJI I JEJ RELACJE Z OTOCZENIEM. 23 1.4 ORGANIZACJA I STRUKTURY ORGANIZACYJNE. 26 1.5 NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA. 35 1.6 DEFINICJA I NARZĘDZIA PLANOWANIA. 39 1.7 ZASADY I CELE … Czytaj dalej

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści Wykaz skrótów 4 Akty prawne 4 Periodyki 5 Wprowadzenie 6 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 8 2. Ogólna charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 8 3. Zarząd jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 19 Rozdział II Początek i ustanie pełnienia funkcji przez zarząd 1. Powołanie zarządu 22 2. Kadencja a … Czytaj dalej