Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści

Strona
Streszczenie / Summary str. 3
1. Wprowadzenie str. 4
1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4
1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4
1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6
1.2. Cel i zakres pracy str. 8
1.3. Terminologia str. 9
1.4. Wybrane, stosowane skróty i oznaczenia str. 12

2. Przegląd literatury dotyczącej przedmiotu pracy str.13

3. Informacje o działalności Instytutu Obróbki Plastycznej w zakresie wprowadzania polityki jakości str.18
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa str.18
3.1.1. Zadania Instytutu str.18
3.1.2. Struktura organizacyjna INOP str.18
3.1.3. Schemat organizacyjny INOP str.19
3.2. Zakres działalności INOP str.21
3.3. Zasady i polityka jakości w INOP str.22
3.3.1 Problematyka jakości str.23
3.3.2 Polityka Jakości str.23
3.3.3 Cel prowadzenia Polityki Jakości str.25
3.3.4. Realizacja Polityki Jakości str.25
3.4. Księga Jakości i zbiór procedur str.26
3.4.1. Analiza procedury dotyczącej Działu Marketingu str.31

4. Projekt obiegu wybranych dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości w Instytucie Obróbki Plastycznej str.36
4.1. Wstęp str.36
4.2. Wykaz i podział dokumentów (druków i formularzy) Instrukcji Obiegu Dokumentów w INOP str.38
4.3. Specyfikacja (wybór) dokumentów dla Działu Marketingu NM i Sekcji Badań Rynku i Promocji MM str.44
4.3.1. Zakres działalności Działu Marketingu NM str.44
4.3.2. Specyfikacja ( wybór ) dokumentów dla Działu Marketingu NM i Sekcji Badań Rynku i Promocji MM str. 46
4.3.3 Propozycje zmian str.48
4.4 Opracowanie Katalogu wybranych grup dokumentów i ich obiegu dla Działu Marketingu NM i Sekcji Badań Rynku i Promocji MM str. 51

5. Przewidywane efekty i korzyści str. 53
6. Wnioski i propozycje dalszych prac str. 54
7. Literatura str. 56
8. Załączniki str. 58

Wstęp

Praca porusza problematykę przepływu informacji i zarządzania informacją w przedsiębiorstwie w Systemie Zapewnienia Jakości według norm ISO i zawiera przegląd i analizę literatury z tego zakresu.

W pracy omówiono System Zapewnienia Jakości według norm PN-EN ISO 9001 w Instytucie Obróbki Plastycznej.

Scharakteryzowano Instytut, zadania i zakres działalności, strukturę organizacyjna oraz omówiono Księgę Jakości i zbiór Procedur.

Na podstawie analizy stosowanych Procedur SZJ dokonano wyboru dokumentów dotyczących działalności nowoutworzonego Działu Marketingu Instytutu.

Opisano zakres działalności i opracowano propozycję Katalogu wybranych grup dokumentów i ich obiegu dla Działu Marketingu i Sekcji Badań Rynku i Promocji Instytutu.

Podano trzy przykłady praktycznego zastosowania druków i formularzy przy podpisywaniu umów z klientem.

Przedstawiono wnioski i propozycje dalszych prac celem opracowania Katalogów dla pozostałych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Zaprezentowany w pracy „Katalog dokumentów (druków i formularzy) i ich obiegu oraz kontroli dla Działu Marketingu” może stanowić wzór i pomoc dla Instytucji wdrażających System Zapewnienia Jakości według ISO 9001.

Liczba stron 123
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Poznańska
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 1999
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print