Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie

gotowy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie 1
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw. 1
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców 7
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu 11
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu 17

Rozdział liczy 22 strony, ma 44 przypisy, czyli średnio wypadają dwa przypisy na stronę.

Działalność oraz istota przedsiębiorstwa rozpatrywane mogą być z różnorodnych punktów widzenia. Odzwierciedleniem tego jest mianowicie fakt, iż dzisiejsza nauka o przedsiębiorstwie objaśniając, kategorię przedsiębiorstwa, posługuje się urozmaiconymi jego modelami, akcentujące m.in. ogólnoekonomiczne, organizacyjne, produkcyjne, finansowe, prawne, społeczne jak również etyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, iż gospodarka rynkowa to gospodarka pieniężna, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się model finansowy, akcentujący dużą rolę kapitału w działalności przedsiębiorstwa a także analizujący uwarunkowania zmian jego wartości[1].

Przedsiębiorstwo jest to wyodrębniony zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym oraz organizacyjnym podmiotem ekonomicznym, który jest nastawiony w swoim działaniu na głównie wytwarzanie produktów i/bądź świadczenie usług celem osiągnięcia planowych wyników finansowych. „Wyodrębnienie ekonomiczne polega na tym, że przedsiębiorstwo dysponując wydzielonym majątkiem, reprodukuje swoje zapasy (…) przestrzegając zasady racjonalnego gospodarowania przez dążenie do osiągnięcia nadwyżki dochodów nad wydatkami. Wyodrębnienie prawne polega na tym, że przedsiębiorstwo ma osobowość prawną, tzn. może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilno-prawnych”.[2] Natomiast wyodrębnienie organizacyjne polega głównie na wydzieleniu ogniwa kierującego, które jest uprawnione do podejmowania odpowiednich decyzji w sprawach firmy jak również ponoszącego z tego tytułu ustaloną odpowiedzialność[3].

[1] T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 33–36.

[2] R. Borowiecki, A. Jaki, Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, „Problemy zarządzania” 2007, nr 1.

[3] J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 20.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print