Resocjalizacja – gotowe prace z resocjalizacji

Resocjalizacja to sztuka odpowiedniego kształtowania człowieka przez przekazywanie wzorców i wartości w sposób umiejętny i celowy.

Pedagogika resocjalizacyjna swój przedmiot opisuje prosto jako patologiczne za­chowanie i jego naprawa, czyli zajmuje się problematyką dysfunkcji i niedorozwojów motywacyjnych, związanych głównie z wadami środowiska społeczno-kulturowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (niedojrzałych społecznie) oraz niekorzystnymi czynnikami biopsychicznymi ich społecznego rozwoju.

Przedmiot ten jest poznawczo niezwykle złożony — wymaga wieloaspektowego i wielodyscypli­narnego badania, opisu i wyjaśniania zjawiska niedostosowania społecznego w celu je­go eliminacji z życia społecznego.

Pedagogowie resocjalizacyjni zawsze spierali się co do używanych metod i zasadności niektórych reguł – by ogarnąć całe spektrum problemu, jaki chcecie Państwo poruszyć we własnej pracy warto zapoznać się z wcześniejszymi publikacjami na ten temat, by podjąć rzetelną, całościową polemikę, oraz wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski.

Istnieje wiele modeli i pomysłów „resocjalizowania” dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie ma jednej teorii zdrowia i zdrowienia, brak jednej „słusznej” teorii resocjalizacji, której aplikacja gwarantowałaby sukces resocjalizacyjny w przypadku każdego poddanego resocjalizacji. Każdy resocjalizowany wymaga podejścia indywidualnego.

Poniżej prezentujemy gotowe prace z resocjalizacji – gotowe prace licencjackie i magisterskie z resocjalizacji: