Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.. 4

Rozdział I.
Zjawisko przestępczości wśród młodzieży.
1.1. Zjawiska przestępczości nieletnich.. 6
1.2. Przyczyny przestępczości młodzieży.. 9
1.3. Profilaktyka przestępczości nieletnich.. 24
1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie działań profilaktycznych.. 24
1.3.2. Programy profilaktyki uzależnień w szkołach.. 28
1.3.3. Inne instytucje wspierające działania profilaktyczne.. 29

Rozdział II.
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich.
2.1. Rodzaje modeli resocjalizacyjnych.. 31
2.2. Tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich.. 34
2.3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.. 40
2.4. Kuratela sądowa jako szczególny środek wychowania resocjalizacyjnego.. 44
2.5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą.. 48
2.6. Inne instytucje o charakterze otwartym .. 51

Rozdział III.
Założenia badań własnych.
1.1. Cel i przedmiot badań .. 56
1.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze.. 57
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.. 60
1.4. Przebieg i organizacja badań.. 63

Rozdział IV
Profilaktyka przestępczości wśród osób nieletnich w świetle badań własnych.
2.1. Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X.. 65
2.2. Prawne podstawy funkcjonowania MOS.. 67
2.3. Charakterystyka podopiecznych placówki.. 69
2.4. Działalność profilaktyczna oraz resocjalizacyjna wobec nieletnich.. 75

Zakończenie.. 84
Bibliografia.. 86
Spis tabel i wykresów.. 89
Aneks.. 90

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print