Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA I USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU ROSYJSKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMIN MIEJSKICH – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU 2.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU AUSTRYJACKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji środkiem do zwiększenia ściągalności abonamentu RTV

Spis Treści: Wstęp Rozdział I. Rozwój radiofonii i telewizji w Polsce 1. Radio i telewizja w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 2. Zniesienie cenzury i rozwój mediów komercyjnych 3. Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji – proces legislacyjny i nowelizacja w 1995 roku Rozdział II. Abonament RTV 1. Zadania KRRiTV wynikające z ustawy z … Czytaj dalej

Komputeryzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Wstęp Praca ma na celu pokazanie w jaki sposób reformowano ważną instytucję państwową, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pokazanie, jakie procedury (także te nieoficjalne, choć będę się starał więcej pisać o oficjalnych) towarzyszą wprowadzeniu zmian w drodze do nowej, demokratycznej i zinformatyzowanej Polski. Po bezkrwawej rewolucji, jaka w 1989 r. zaowocowała systemem demokratycznym, wiele instytucji … Czytaj dalej

Ustrój powiatu

Liczba stron: 74 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Warszawska Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp ………………………………………………………………………………….2 ROZDZIAŁ I HISTORIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W POLSCE 1. Początki administracji i nowożytna administracja w państwie polskim……………4 2. Administracja polska od Księstwa warszawskiego do jej odbudowy po I wojnie światowej………………………………………………………….…………………..11 3. Polska administracja powojenna……………………….……………………………16 4. Powiat … Czytaj dalej

Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne

Liczba stron: 49 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2001 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. POJĘCIE AKTU ADMINISTRACYJNEGO 2.1 AKT ADMINISTRACYJNY 2.2 AKTY ZEWNĘTRZNE 2.3 AKTY WEWNĘTRZNE III. POJĘCIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ3.1 DECYZJA W ROZUMIENIU ART. 104 K.P.A. 3.2 NORMA PRAWNA ZAWARTA W DECYZJI. 3.3 FORMY DECYZJI … Czytaj dalej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Wieliczki

Spis Treści Wstęp Rozdział 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie gminy i samorządu 1.2. Władze gminy 1.3. Organy samorządu gminy Rozdział 2. Działalność gminy 2.1. Zadania własne gminy 2.2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.3. Dochody i wydatki gminy Rozdział 3. Strategia rozwoju gminy Wieliczki 3.1. Pojęcie strategii rozwoju 3.1.1. Fazy … Czytaj dalej

Zezwolenie na działalność gospodarczą na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych

Spis treści Wstęp…………………………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka zezwoleń………………5 1.1. Istota zezwoleń……………………5 1.2. Zakres zezwoleń………………….7 1.3. Ogólne warunki udzielania zezwoleń oraz uprawnienia kontrolne organu Zezwalającego…………………….9 Rozdział II Charakterystyka podmiotów wydających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej……………………17 2.1. Klasyfikacja podmiotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej……………………..17 2.2. Omówienie procedur związanych z wydaniem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej………………….19 … Czytaj dalej

Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Spis treści Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka przedsiębiorcy 1.1. Pojęcie przedsiębiorcy w literaturze przedmiotu 1.2. Ekonomiczne i finansowe aspekty pojęcia przedsiębiorcy 1.3. Przedsiębiorcy zagraniczni 1.4. Katalog podstawowych praw i obowiązków przedsiębiorcy 1.5. Upadłość przedsiębiorcy a zakończenie działalności gospodarczej Rozdział II Ogólna charakterystyka kontroli przedsiębiorców 2.1. Przyczyny i zakres kontroli oraz nadzór państwa nad działalnością gospodarczą … Czytaj dalej

Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści Wstęp. 3 Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6 1. Koncepcja województwa samorządowego. 6 2. Tworzenie województwa. 7 3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9 Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12 1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12 3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24 ROZDZIAŁ III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. … Czytaj dalej