Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Spis Treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU ROSYJSKIEGO
– SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ
– SAMORZĄD GMIN MIEJSKICH
– SAMORZĄD POWIATOWY
– FUNKCJONOWANIE NADZORU
2.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU AUSTRYJACKIEGO
– SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ
– SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ
– SAMORZĄD POWIATOWY
– FUNKCJONOWANIE NADZORU
3. SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU PRUSKIEGO
– SAMORZĄD WIEJSKI
– SAMORZĄD MIEJSKI
– SAMORZĄD POWIATOWY I WOJEWÓDZKI
– FUNKCJONOWANIE NADZORU
– SAMORZĄD TERYTORIALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ROZDZIAŁ III
SAMORZĄD TERYTORIALNY PO UNIFIKACJI W LATACH 1933-1939
– USTRÓJ GMINY WIEJSKIEJ
– USTRÓJ GMINY MIEJSKIEJ
– ŚRODKI NADZORCZE NAD ORGANAMI SAMORZĄDU GMINNEGO – USTRÓJ SAMORZĄDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
– SAMORZĄD POWIATOWY

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
AKTY NORMATYWNE

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000

Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej opierał się na zasadzie decentralizacji władzy i zapewniał samorządom lokalnym (gminom, powiatom i województwom) szerokie kompetencje i autonomię w zakresie zarządzania swoimi sprawami.

W II Rzeczypospolitej samorząd terytorialny był zorganizowany na trzech poziomach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Gminy były najmniejszymi jednostkami samorządu i zarządzały swoimi sprawami za pomocą wójta i rady gminnej. Powiaty były odpowiedzialne za zarządzanie sprawami o charakterze powiatowym, takimi jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Województwa były największymi jednostkami samorządu i odpowiadały za zarządzanie sprawami o charakterze regionalnym, takimi jak rozwój gospodarczy i infrastrukturalny.

Samorządy w II Rzeczypospolitej miały szerokie kompetencje w zakresie uchwalania i wydawania przepisów oraz zarządzania swoimi finansami, co umożliwiało im efektywne zarządzanie swoimi sprawami i zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców.

Należy zauważyć, że ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej ulegał zmianom w ciągu lat i był narażony na różne wpływy polityczne i społeczne. Niemniej jednak, samorząd terytorialny stanowił ważny element ustroju państwa i zapewniał mieszkańcom możliwość bezpośredniego uczestnictwa w zarządzaniu swoimi sprawami i wpływania na ich rozwój.

5/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print