Wpływ konteneryzacji na rozwój zintegrowanych systemów transportowych

Liczba stron: 111 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: WSTĘP 1. ISTOTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 1.1. Pojęcie zintegrowanych systemów transportowych 1.2. Organizacja zintegrowanych systemów transportowych 1.3. Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportowych 2. ROZWÓJ KONTENERYZACJI 2.1. Rozwój konteneryzacji na świecie 2.2. Zmiany organizacyjno-prawne po wprowadzeniu konteneryzacji 2.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia konteneryzacji 2.4. Rozwój konteneryzacji … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie

Liczba stron: 86 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I 5 1. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5 1.1 Przedsiębiorstwo transportowe jako podmiot gospodarki rynkowej 5 1.2 Pojęcie przedsiębiorstwa transportowego 8 1.3 Rodzaje przedsiębiorstw transportowych i ich charakterystyka 13 Rozdział II 23 PROCES ZARZĄDZANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 23 … Czytaj dalej

Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Liczba stron: 63 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Morska w Gdyni Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 1. Pojęcia i definicja stosowane w transporcie autokarowym 5 2. Regulacje prawne w transporcie drogowym11 2.1. Przepisy prawne dotyczące przewozu pasażerów 11 2.2. Dokumenty stosowane w transporcie autokarowym 22 3. Analiza transportu autokarowego … Czytaj dalej

Technologia i organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych na podstawie wybranego ładunku

Liczba stron: 70 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Warszawska Rodzaj pracy: inżynierska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 5 1. Przewozy nienormatywne 7 1.1. Definicje (podstawowe pojęcia) 7 1.2. Uregulowania prawne 9 1.3. Dopuszczalne parametry i wymiary ładunków nienormatywnych 10 1.4. Warunki ruchu pojazdów nienormatywnych 14 1.5. Pilotaż 15 1.6. Organizacja ładunków nienormatywnych 17 … Czytaj dalej

Transport samochodowy w międzynarodowej wymianie towarowej

Liczba stron: 102 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp……………………..3 Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE……………………7 1. Istota transportu, systemu transportowego, usługi transportowej………………….7 1.1. Istota transportu i usługi transportowej……………7 1.2. Istota systemu transportowego…………….9 2. Infrastruktura transportu samochodowego……….15 2.1. Kryteria klasyfikacji … Czytaj dalej

Transport specjalistyczny na przykładzie artykułów żywnościowych

Liczba stron: 60 Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY w Radomiu Rodzaj pracy: inżynierska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wprowadzenie, cel pracy………. 4 1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego………………………………. 7 1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia……..…………………. 7 1.1.1. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej……………………………………………….. 8 1.1.2. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP………………………… 10 1.1.3. IFS – International … Czytaj dalej

Transport Unii Europejskiej i Polski

Liczba stron: 43 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I Zagadnienia wprowadzające……………..3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……………3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…………….4 Rozdział II Transport Unii Europejskiej………………5 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne………5 2.2. Rynek usług transportowych……………..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……………11 Rozdział III Przyporządkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych … Czytaj dalej

Ocena usług transportowo-spedycyjnych świadczonych przez firmę „Trans-System” sp. z o.o

Liczba stron: 92 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Kraków Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 1. SPEDYCJA I JEJ ROLA W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE HANDLOWEJ 1.1. Pojęcie i istota spedycji 1.2. Rola i zadania spedytora międzynarodowego w handlu zagranicznym 1.3. Zagadnienia transportowe w kontraktach handlowych 1.4. Spedycja międzynarodowa w Polsce i kierunki … Czytaj dalej

Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej

Liczba stron: 76 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Wrocław Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ 1.1. Podstawowe definicje ubezpieczenia 1.2. Klasyfikacja ubezpieczeń 1.3. Umowa ubezpieczenia 2. ORGANIZACJA I UWARUNKOWANIA PRAWNE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UBEZPIECZEŃ 2.1. Pojęcie i istota spedycji 2.2. Podstawowe regulacje prawne … Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo transportu drogowego w Polsce na przykładzie firmy „Pekaes”

Liczba stron: 45 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….3 Rozdział 1 Rynek usług transportu drogowego w Polsce. 1.1. Przewozy towarowe….5 1.2. Przewozy osobowe….8 1.3. Regulacje prawne….10 Rozdział 2 Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce. 2.1. Budowa nowych dróg….12 2.2. Modernizacja istniejących szlaków komunikacji….28 2.3. Rozwój pozostałej infrastruktury towarzyszącej….31 Rozdział 3 … Czytaj dalej