Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej

Liczba stron: 76

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Wrocław

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ
1.1. Podstawowe definicje ubezpieczenia
1.2. Klasyfikacja ubezpieczeń
1.3. Umowa ubezpieczenia

2. ORGANIZACJA I UWARUNKOWANIA PRAWNE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UBEZPIECZEŃ
2.1. Pojęcie i istota spedycji
2.2. Podstawowe regulacje prawne w międzynarodowym transporcie drogowym
2.3. Ubezpieczenie ładunku w czasie transportu
2.4. Ubezpieczenie środków transportu

3. ZASADY ORGANIZACJI I UBEZPIECZENIA PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY „TRANS-POL” Sp. z o.o.
4.1. Charakterystyka badanej firmy
4.2. Przewóz towaru jako ostatnia faza realizacji transakcji handlowej
4.3. Przygotowanie procesu spedycyjnego
4.4. Organizacja procesu spedycyjnego
4.5. Rozliczenia spedytora ze zleceniodawcą

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW

WSTĘP

W ostatnich latach szczególnie wzrasta rola międzynarodowego transportu samochodowego, a tym samym spedycji międzynarodowej, w obsłudze towarów polskiego handlu zagranicznego.

Coraz częściej zdarza się, że eksporter czy importer ma do wysłania niewielką ilość ładunku, którego wysłanie jako pojedynczej przesyłki byłoby dla niego nieopłacalne. Dlatego też, ważną rolę w spedycji ma organizacja przewozu przesyłek drobnych w spedytorskim ruchu zbiorowym. Pozwala on w szczególności na uniknięcie zbyt wysokich kosztów transportu przesyłki w stosunku do jej wagi.

Celem tego opracowania jest przedstawienie podstawowych wiadomości związanych z przewozem i ubezpieczeniem przesyłek drobnych oraz sposobu organizacji tego rodzaju transportu na przykładzie firmy „Trans-Pol” Sp. zo.o., która ma już duże doświadczenie w organizacji spedytorskiego ruchu zbiorowego w wielu relacjach międzynarodowych.

Odpowiednio do wcześniej obranego celu opracowanie podzielone zostało na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy zawiera podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń.

W rozdziale drugim zostały zawarte podstawowe uwarunkowania prawne wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia. Rozdział ten zawiera również wiadomości o ubezpieczeniach ładunku w czasie transportu jak i samych środków transportu.

W rozdziale trzecim omówione zostały zasady organizacji i ubezpieczenia przewozów spedycyjnych na przykładzie firmy „Trans-Pol” Sp. zo.o.

Praca kończy się wnioskami, a w zasadzie postulatami zgłaszanymi do przedsiębiorstw, zajmujących się problematyką międzynarodowych przewozów drogowych.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat organizacji i ubezpieczenia międzynarodowego transportu drogowego i spedycji wykorzystane zostały ważniejsze pozycje książkowe dotyczące tego tematu.

Natomiast tabele i wykresy zostały utworzone na podstawie danych udostępnionych przez „Trans-Pol” Sp. zo.o.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print