Szanse na normalność życiową osób bezdomnych

CZEŚĆ I. Perspektywa poznawcza i empiryczna badanego zagadnienia (część teoretyczna ok25 stron) 1. Ustalenia terminologiczne (kategorie teoretyczne, definicje, pojęcia) 1.1. Normalizacja życiowa 1.2. Bezdomność 1.3. Marginalizacja życiowa 1.4. Sprawozdanie z dotąd przeprowadzonych badań (analiza, krytyka naukowa, próba wyłonienia problemów) CZĘŚĆ II. Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Wyjaśnienia terminologiczne 2.2. Cel pracy i problemy badawcze 2.3. … Czytaj dalej

Plan marketingowy Fabryki Kosmetyków Miraculum

Wprowadzenie Rozdział 1: Teoretyczne podstawy marketingu i ich zastosowanie w Fabryce Kosmetyków Miraculum 1.1 Definicje i pojęcia marketingu w kontekście naukowym 1.2 Cel marketingu w gospodarce i w przedsiębiorstwie 1.3 Podstawowe funkcje zarządzania marketingowego 1.4 Marketing według Maslowa i zaspokajanie potrzeb konsumenta Rozdział 2: Analiza rynku i wyzwań marketingowych dla Fabryki Kosmetyków Miraculum 2.1 Wzrost … Czytaj dalej

E-biznes

Rozdział I. Modele i systemy informatyczne e-biznesu 2 1.1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem 2 1.2. Modele e-biznesu 6 1.3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa 8 1.3.1 Witryny i portale przedsiębiorstw 10 1.3.2. Transakcje i płatności elektroniczne 11 1.3.4. Bezpieczeństwo w e-biznesie 16 Rozdział II. Sklepy internetowe 19 2.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych 19 2.2. … Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1. Bilans i jego struktura 1.1.1. Pionowa analiza bilansu 1.1.2. Pozioma analiza bilansu 1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 1.1.5. Analiza aktywów 1.1.6. Analiza pasywów 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 1.4. Metoda memoriałowa ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2 Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3 1. Definicja i istota zarządzania 3 1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3 1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10 2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16 2.2. Strategia firmy 17 2.3. Proces zarządzania … Czytaj dalej

Teoria pracy

praca zaliczeniowa 1. Teoria pracy 1 2. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych 6 3. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka 13 4. Relacje w procesie pracy 19 Potrzeby w koncepcjach psychologicznych Ludzkie potrzeby znajdują się w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, oczywiście tych, które zajmują się człowiekiem. W koncep­cjach psychologicznych, w teoriach rozwoju zawodowego, w teoriach motywacji, w … Czytaj dalej

Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY 1.1. Pojęcie i funkcje reklamy 1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego 1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży 1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy 1.5.1.Przegląd technik perswazji 1.5.2.Strefa racji, emocji i norm 1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży 1.6.1 Aspekty … Czytaj dalej

Opis transakcji sprzedaży lokalu X przez pośrednika

Wstęp 2 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 8 2. Promocja oferty. 14 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 15 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 17 5. Opis finalizacji transakcji. 18 6. Rozliczenie z klientem. 21 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. 22 Załączniki Załącznik 1. … Czytaj dalej

Badania marketingowe jako przesłanka podejmowania decyzji rynkowych

1. Uwarunkowania działań marketingowych 2. Rola i znaczenie badań marketingowych 3. Ilościowe i jakościowe metody badań rynku 4. Ocena uwarunkowań rynkowych 5. Ocena konkurentów Głównym problemem w przedsiębiorstwie zorientowanym na rynek jest potrzeba bieżącej, pełnej orientacji co do otoczenia rynkowego i innych elementów otoczenia tak, by było możliwe nie tylko elastyczne dostosowywanie się do zmian, … Czytaj dalej