Szanse na normalność życiową osób bezdomnych

CZEŚĆ I. Perspektywa poznawcza i empiryczna badanego zagadnienia (część teoretyczna ok25 stron) 1. Ustalenia terminologiczne (kategorie teoretyczne, definicje, pojęcia) 1.1. Normalizacja życiowa 1.2. Bezdomność 1.3. Marginalizacja życiowa 1.4. Sprawozdanie z dotąd przeprowadzonych badań (analiza, krytyka naukowa, próba wyłonienia problemów) CZĘŚĆ II. Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Wyjaśnienia terminologiczne 2.2. Cel pracy i problemy badawcze 2.3. … Czytaj dalej

Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu

1. Definicje i stadia uzależnień 3 2. Typologie uzależnień 8 1.1. Alkoholizm 8 1.2. Narkomania 13 1.3. Nikotynizm 17 1.4. Internet i gry komputerowe 22 3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom 27 4. Skutki uzależnień 34 5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom 37 Bibliografia 42 Fragment pracy … Czytaj dalej

Rola grup Al-Anon w udzielaniu pomocy osobom współuzależnionym

Liczba stron: 61 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 5 ROZDZIAŁ I. WSPÓŁUZALEŻNIENIE A ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU SPOŁECZNYM 9 1. Współuzależnienie – rozważania terminologiczne i interpretacyjne 9 2. Zachowania osób współuzależnionych 15 3. Współuzależnienie – pierwsze kroki ku samookreśleniu 19 3.1 Opiekuńczość … Czytaj dalej

Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

Liczba stron: 67 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…3 Rozdział I. Charakterystyka niepełnosprawności. 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności…5 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności…9 1.3. Skala niepełnosprawności…15 1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka…16 Rozdział II. Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych. 2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych…21 2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności …25 … Czytaj dalej

Kobieta jako ofiara przemocy domowej

Liczba stron: 85 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział pierwszy – Przemoc – próba zdefiniowania zjawiska 1.1.Definicje przemocy 1.2.Formy przemocy 1.3. Mity o przemocy domowej 1.4.Perspektywa prawna przemocy domowej 1.5.Cykl przemocy Rozdział drugi – Charakterystyka zjawiska przemocy wobec kobiet 2.1. Uwarunkowania przemocy wobec kobiet 2.2. Konsekwencje … Czytaj dalej

Bariery komunikacyjne z ludźmi niedostosowanymi społecznie pogotowia opiekuńczego w Legnicy

Liczba stron: 12 Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Karkonoskie Wyższa Szkoła Zawodowa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 3. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI BIBLIOGRAFIA ANEKS WSTĘP Problematyka komunikacji międzyludzkiej w aspektach psychologicznym, pedagogicznym i kulturowo- etycznym od dawien dawna … Czytaj dalej

Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 5 1.1. Definicje i historyczny zarys sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych 5 1.2. Ogólna sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 7 1.3. Od marginalizacji do integracji z niepełnosprawną częścią społeczeństwa 10 Rozdział II. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie 13 2.1. Zakres polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych … Czytaj dalej

Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce

SPIS TREŚCI: Wstęp 3 Rozdział 1.Wprowadzenie do zagadnień niepełnosprawności 1.1. Rodzaje i konsekwencje niepełnosprawności 6 1.2. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych 16 1.3. Postawy wobec niepełnosprawnych członków społeczeństwa 26 Rozdział 2. Integracja osób niepełnosprawnych 2.1. Rodzaje integracji 36 2.2. Edukacja specjalna 43 2.3. Zwalczanie barier środowiska fizycznego 50 2.4. Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych … Czytaj dalej

Formy opieki nad osobami starszymi i ich realizacja na przykładzie Domu Pomocy Społecznej

Liczba stron: 82 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. „Starość” – próba analizy 5 1.1. Pojęcie „starości”5 1.2. Regulacje prawne 8 1.3. Polityka państwa wobec osób starszych 16 1.4. Schorzenia dominujące dla wieku starszego 18 Rozdział II. Instytucje opieki nad osobami starszymi w Polsce 26 2.1. Domy … Czytaj dalej