Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce

SPIS TREŚCI: Wstęp………………………………………………………………………………….3 Rozdział 1.Wprowadzenie do zagadnień niepełnosprawności 1.1. Rodzaje i konsekwencje niepełnosprawności……………………………….6 1.2. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych……………………16 1.3. Postawy wobec niepełnosprawnych członków społeczeństwa…………….26 Rozdział 2. Integracja osób niepełnosprawnych 2.1. Rodzaje integracji………………………………………………………….36 2.2. Edukacja specjalna…………………………………………………………43 2.3. Zwalczanie barier środowiska fizycznego…………………………………50 2.4. Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych……………………………..56 Rozdział 3. Inicjatywy podejmowane w Polsce na … Czytaj dalej