Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu

1. Definicje i stadia uzależnień 3 2. Typologie uzależnień 8 1.1. Alkoholizm 8 1.2. Narkomania 13 1.3. Nikotynizm 17 1.4. Internet i gry komputerowe 22 3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom 27 4. Skutki uzależnień 34 5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom 37 Bibliografia 42 Fragment pracy … Czytaj dalej