Kobieta jako ofiara przemocy domowej

Liczba stron: 85

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział pierwszy – Przemoc – próba zdefiniowania zjawiska

1.1.Definicje przemocy
1.2.Formy przemocy
1.3. Mity o przemocy domowej 1.4.Perspektywa prawna przemocy domowej
1.5.Cykl przemocy

Rozdział drugi – Charakterystyka zjawiska przemocy wobec kobiet
2.1. Uwarunkowania przemocy wobec kobiet
2.2. Konsekwencje przemocy stosowanej wobec kobiet
2.3. Możliwości wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej
2.4. Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy domowej
2.5. Zapobieganie przemocy domowej

Rozdział trzeci – Metodologia badań własnych
3.1. Problematyka badań
3.2. Przedmiot i cel badań
3.3. Hipoteza badawcza
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja badań oraz charakterystyka badanej grupy

Rozdział czwarty – Kobieta jako ofiara przemocy domowej. Analiza uzyskanych wyników
4.1. Przedział wiekowy ofiar przemocy
4.2. Stopień pokrewieństwa ze sprawcą oraz wykształcenie kobiety – ofiary przemocy
4.3. Formy przemocy w świetle wyników badań
4.4. Dlaczego ofiara przemocy pozostaje w związku z jej sprawcą?
4.5. Reakcja ofiary na przemoc
4.6. Częstotliwość przemocy
4.7. Sieć wsparcia
4.8. Wpływ alkoholu oraz innych środków odurzających na przemoc
4.9. Kim jest ofiara przemocy i kim jest jej sprawca?

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print