Szanse na normalność życiową osób bezdomnych

CZEŚĆ I. Perspektywa poznawcza i empiryczna badanego zagadnienia (część teoretyczna ok25 stron) 1. Ustalenia terminologiczne (kategorie teoretyczne, definicje, pojęcia) 1.1. Normalizacja życiowa 1.2. Bezdomność 1.3. Marginalizacja życiowa 1.4. Sprawozdanie z dotąd przeprowadzonych badań (analiza, krytyka naukowa, próba wyłonienia problemów) CZĘŚĆ II. Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Wyjaśnienia terminologiczne 2.2. Cel pracy i problemy badawcze 2.3. … Czytaj dalej