Polityka pieniężna Banku Centralnego

Liczba stron: 142 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: Spis Treści I. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowy 1. Model dwuszczeblowego systemu bankowego 1.1 System bankowy 1.2 Bankowość spółdzielcza 1.3 Banki w formie spółek akcyjnych 2. Cele i funkcje Narodowego Banku Polskiego 2.1 Działalność emisyjna … Czytaj dalej

Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego

Liczba stron: 156 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział I Polityka pieniężna a polityka fiskalna 1.1 Zależności między polityką fiskalną a polityką pieniężną 5 1.2 Polityka fiskalna w Polsce do 1999 roku 14 1.3 Polityka pieniężna a wyzwania wewnętrzne i … Czytaj dalej

Bankowość internetowa w Polsce

Liczba stron: 96 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP 2 Rozdział 1. IDENTYFIKACJA USŁUG BANKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANKI INTERNETOWE 2 1.1. Usługi bankowe świadczone klientom 2 1.1.1. Struktura usługi bankowej 2 1.1.2. Usługi dostępne w bankach dla klientów indywidualnych 2 1.1.3. Usługi … Czytaj dalej

Bankowość internetowa jako alternatywa dla bankowości tradycyjnej

Liczba stron: 79 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: praca licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp 3 Rozdział 1 5 Rozwój nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych 5 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej 5 1.2. Zarys historii rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie 8 1.3. Znaczenie nowych kanałów dystrybucji dla banków … Czytaj dalej

Analiza wyniku finansowego w banku komercyjnym na przykładzie Banku X

Liczba stron: 111 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP Rozdział I BANK JAKO INSTYTUCJA KOMERCYJNA 1.1. System bankowy w Polsce 1.2. Bank jako bank komercyjny Rozdział II METODY ANALIZY I OCENA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BANKU 2.1. Czynniki wpływające na rentowność banku 2.2. Źródła informacji … Czytaj dalej

Analiza wyników finansowo-ekonomicznych banku BPH w świetle rocznych sprawozdań finansowych

Liczba stron: 110 Nazwa Szkoły Wyższej: Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 1 Rozdział 1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o działalności banku w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości. 1.1. Specyfika rachunkowości bankowej 3 1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku 10 1.3. Bilans banku – … Czytaj dalej

Analiza działalności kredytowej banku komercyjnego na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie

Liczba stron: 118 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Częstochowska Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KREDYTU BANKOWEGO 1. Pojęcie oraz istota kredytu 2. Cechy umowy kredytowej 3. Tryb wykorzystania i spłata kredytu 4. Rodzaje kredytów 5. Wniosek kredytowy/ Decyzja kredytowa/ Umowa kredytowa ROZDZIAŁ II PRAWNE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI … Czytaj dalej

Analiza ryzyka kredytowego małych przedsiębiorstw na przykładzie Fortis Bank Polska

Liczba stron: 94 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2007 Język pracy: polski Zawartość pracy: Wstęp 4 Rozdział 1. Miejsce banku komercyjnego w systemie bankowym 6 1. Pojęcie i funkcje banku komercyjnego 6 2. Rola i zadania NBP 13 3. Rodzaje banków i zakres ich funkcjonowania  19 Rozdział 2. Istota ryzyka kredytowego  32 1. Pojecie i … Czytaj dalej

Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Spis treści: Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Zarządzanie marketingowe jako wyznacznik sukcesu firmy 1.1 Pojęcie zarządzania 1.2 Funkcje zarządzania 1.3 Rola planowania 1.4 Rodzaje planów 1.5 Strategiczne planowanie marketingowe 1.6 Biznes plan jako element procesu planowania 1.7 Budowanie strategii firmy ROZDZIAŁ II. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa oraz strategia marketingowa 2.1 Istota zarządzania strategicznego 2.2 Misja przedsiębiorstwa 2.3 Proces … Czytaj dalej