Bankowość elektroniczna – zagrożenia, szanse, perspektywy

Liczba stron: 115 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego 1.1 Powstanie i rozwój Internetu 1.2 Krótka historia rynków elektronicznych 1.3 Miejsce Internetu we współczesnej gospodarce 1.4 Idea banku wirtualnego Rozdział 2. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej … Czytaj dalej

Ocena metod badania zdolności kredytowej jednostki gospodarczej wykorzystywanych przez Bank BPH na przykładzie X

87 stron WSTĘP Rozdział I Teoretyczne problemy oceny zdolności kredytowej jednostki gospodarczej 1. Istota i cechy analizy zdolności gospodarczej 2. Zakres badania zdolności kredytowej 3. Rodzaje analiz zdolności kredytowej 4. Metody badania zdolności kredytowej 4.1. Analiza ekonomiczna 4.2. Analiza finansowa 4.3. Metody segmentacyjne 4.3.1. Metody logiczno-dedukcyjne 4.3.2. Metody empiryczno-indukcyjne Rozdział II Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji … Czytaj dalej

Zarządzanie marketingowe na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych

98 stron WSTĘP 1. RYNEK PRACY 1.1. Pojęcie rynku pracy 1.2. Rynek pracy osób niepełnosprawnych 1.2.1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej 1.2.2. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy 1.3. Segmentacja rynku pracy 2. STRATEGIA MARKETINGOWA NA RYNKU PRACY 2.1. Pojęcie strategii marketingowej 2.2. Klasyfikacja strategii marketingowych 2.2.1. Program rozwoju gospodarczego 2.2.2. Program wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów … Czytaj dalej

Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP ROZDZIAŁ I Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie 1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania 1.1 Popyt 1.2 Podaż 1.3 Nierównowaga na rynku pracy 2. Rodzaje bezrobocia 3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a 4. Bezrobocie a inflacja ROZDZIAŁ II Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy) 1. Kształtowanie się rynku pracy w … Czytaj dalej

Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 4 I. TEORETYCZNA ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH LĘKU WIECZORNEGO ( NOCNEGO ) I ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 5 1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 5 1.1. Rozwój fizyczny i umysłowy 6 1.2. Wpływ środowiska … Czytaj dalej

Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba stron: 64 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji muzycznej 3-17 1.1. Wychowanie muzyczne jako element wychowania przez sztukę 3-5 1.2. Cele i funkcje wychowania estetycznego 6-10 1.3. Formy ekspresji muzycznej 10-13 1.4. Koncepcje rozwoju muzycznego dziecka 13-17 Rozdział II. Edukacja dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w … Czytaj dalej

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 54 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. Teoretyczne podstawy inteligencji emocjonalnej 1.1. Istota pojęcia emocja 1.2. Kategorie emocji 1.3. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 1.4. Pojęcie inteligencji emocjonalnej 1.5. Zasady i reguły inteligencji emocjonalnej 1.6. Wpływ inteligencji … Czytaj dalej

Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz w opinii prostytujących się kobiet (na przykładzie województwa Małopolskiego)

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: WSTĘP Rozdział I Podstawowe zagadnienia prostytucji. 1.1. Pojecie prostytucji w literaturze 1.2. Historia prostytucji 1.2.1. Epoka Starożytna 1.3.1. Epoka Średniowiecza 1.2.3. Epoka Renesansu 1.2.4. Epoka Galanterii 1.2.5. Epoka Pruderii 1.2.6. Epoka XX wieku oraz XXI wieku 1.3. … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 55 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…………………………5 Rozdział I Problem zjawiska narkomanii w świetle literatury przedmiotu………..6 1.1. Podstawowe definicje i pojęcia…………………6 1.2. Rodzaje narkotyków i ich oddziaływanie na organizm…………..7 1.3. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków……………13 1.4. Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce………………14 Rozdział II Rozmiary narkomanii w Gimnazjum nr … Czytaj dalej

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne

Liczba stron: 95 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…..4 Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury przedmiotu 1.1. Zagadnienia wstępne…..6 1.2. Historyczne ujęcie problemu narkomanii …..9 1.3. Rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych…..15 1.4. Główne przyczyny i skutki narkomanii…..22 Rozdział II Środowisko szkolne jako miejsce wychowawcze 2.1. Zagadnienia wstępne….28 2.2. … Czytaj dalej