Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz w opinii prostytujących się kobiet (na przykładzie województwa Małopolskiego)

Liczba stron: 107

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

WSTĘP

Rozdział I

Podstawowe zagadnienia prostytucji.
1.1. Pojecie prostytucji w literaturze
1.2. Historia prostytucji
1.2.1. Epoka Starożytna
1.3.1. Epoka Średniowiecza
1.2.3. Epoka Renesansu
1.2.4. Epoka Galanterii
1.2.5. Epoka Pruderii
1.2.6. Epoka XX wieku oraz XXI wieku
1.3. Prawne regulacje prostytucji w Polsce i na Świecie

Rozdział II Prostytucja, czyli zło tolerowane

2.1 Przyczyny prostytucji
2.2 Zagrożenia i skutki uprawiania prostytucji
2.3Prostytucja a zjawisko sponsoringu
2.4 Instytucje niosące pomoc kobietom prostytuującym się

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1Cel i przedmiot badań
3.2 Problematyka badań
3.3 Zmienne i wskaźniki
3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5 Organizacja, miejsce i przebieg badań
3.6 Charakterystyka badanej grupy

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

4.1 Wprowadzenie
4.2 Definicja prostytucji w opinii respondentów
4.3 Stosunek badanych do prostytutek
4.4 Opinia ankietowanych na temat klientów prostytutek
4.5 Przyczyny prostytucji w opinii badanych
4.6 Znajomość regulacji prawnych dotyczących prostytucji przez respondentów
4.7 Współczesne formy prostytucji według ankietowanych
4.8 Doświadczenia respondentów z prostytutkami
4.9. Zdrowie prostytutek w opinii badanych
4.10 Instytucje/fundacje pomagające prostytutką w opinii badanych
4.11Opinia prostytutek na temat wykonywanej przez siebie pracy

WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW
ANEKS

Prostytucja jest jedną z najstarszych patologii społecznych. Od najstarszych czasów towarzyszy ona ludzkości. We wszystkich epokach prostytucja istniała, przechodziła różne przemiany oraz ewolucje. Mimo napiętnowania Pań do towarzystwa i surowych kar przetrwała ona do dzisiaj. Podejście do prostytucji często opiera się na stereotypach. Są one mylne i nieprawdziwe. W dzisiejszych czasach prostytucja przyjmuje nowe formy. Nikt dawnej nie pomyślałby, że młode atrakcyjne i wykształcone dziewczyny mogą świadczyć usługi seksualne. A w dzisiejszej dobie to normalne i nikogo już nie zaskakuje. Prostytucja obecnie rośnie w siłę, jej nowe formy oraz odmiany nie są jeszcze dobrze znane. Brakuje aktualnych badań, które zajmują się tym zjawiskiem.
Prostytucja to zjawisko, które, jest bardzo złożone, wynika to ze względu na płeć, wiek, miejsce wykonywania usług oraz wynagrodzenie. Warto zastanowić się także, dlaczego osoba decyduje się na taką „pracę”. Jakie motywy ją do tego skłaniają?

Przecież kobieta, która, decyduje się na sprzedawanie własnego ciała posiada zwichniętą psychikę, ponieważ nie jest to dla niej obojętne. Taka kobieta staje się człowiekiem, który życie płciowe sprowadza jedynie do aktu fizycznego obdartego z wszelkich cennych uczuć takich jak miłość czy zadowolenie.

Trudno ustalić granice prostytucji oraz trudno ustalić rozmiar tego zjawiska, ponieważ obowiązuje zakaz prowadzenia statystyk na ten temat. Wiemy tylko o tych prostytutkach, które weszły w konflikt z prawem. Przez to zostały zarejestrowane i dlatego mamy dostęp do jakichkolwiek statystyk o prostytucji. Analiza danych odzwierciedla ciągły wzrost liczby prostytutek. Świadczyć o tym może ciągły wzrost agencji towarzyskich, sex- shopów, filmów pornograficznych oraz agencji masażu erotycznego.

W niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje definicje prostytucji według różnych naukowców, następnie występuje rys historyczny prostytucji oraz regulacje prawne prostytucji w Polsce oraz na Świecie. W drugim rozdziale, który nosi tytuł: „Prostytucja, czyli zło tolerowane” znajduje się opis przyczyn prostytucji, następnie zagrożenia i skutki uprawiania prostytucji, kolejno prostytucja a sponsoring oraz instytucje, które pomagają kobietą prostytuującym się.

Rozdział trzeci poświęcony został metodologii badań własnych. Znajdują się w nim najistotniejsze elementy badań, które przeprowadzałem, czyli cel, przedmiot badań oraz problematyka badań. W dalszej części opis badań, miejsce, przebieg oraz charakterystyka badanej grupy. W czwartym rozdziale natomiast zamieściłem wyniki przeprowadzonych badań. Odpowiedziałem w tym rozdziale na wszystkie pytania szczegółowe oraz na główny problem mojej pracy, który brzmi następująco: Jaka jest świadomość społeczna Polaków w aspekcie zjawiska prostytucji?

Chciałabym teraz podziękować wszystkim kobietom, które, pomogły mi w napisaniu niniejszej pracy. Wyrażam wdzięczność za czas, który, mi poświeciły, za cierpliwość i odwagę, która umożliwiła nam współpracę.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print