Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne

Liczba stron: 95

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Zjawisko narkomanii w świetle literatury przedmiotu
1.1. Zagadnienia wstępne…..6
1.2. Historyczne ujęcie problemu narkomanii …..9
1.3. Rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych…..15
1.4. Główne przyczyny i skutki narkomanii…..22

Rozdział II
Środowisko szkolne jako miejsce wychowawcze
2.1. Zagadnienia wstępne….28
2.2. Rozwój szkoły w perspektywie historycznej…..31
2.3. Funkcje, cele i zadania szkoły…..35
2.4. Sposoby zapobiegania zjawisku narkomanii w szkole…..40

Rozdział III
Metodologiczne aspekty pracy.
3.1. Przedmiot i cel badań..46
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…..48
3.3. Zmienne i ich wskaźniki..51
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..54
3.5. Teren, organizacja i przebieg badań…..58

Rozdział IV
Narkomania wśród młodzieży i działania prewencyjne szkoły w świetle wyników badań własnych
4.1. Charakterystyka badanej grupy…..60
4.2. Zjawisko narkomanii w badanym gimnazjum – jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje…..63
4.3. Sposoby przeciwdziałania narkomanii w badanej placówce…..81

Podsumowanie badań. Wnioski …..87
Bibliografia …..90
Spis tabel i wykresów…..93
Aneks…..95

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print