Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

TEMAT : Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie „FIRMY XYZ” WSTĘP ROZDZIAŁ I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiązek prowadzenia i założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.3. Ewidencje i rejestry związane z podatkową księgą … Czytaj dalej

Promocja usług bankowych np. banku PKO BP S.A.

Wstęp Rozdział I. Promocja jako narzędzie marketingu usług bankowych 1. Pojęcie i klasyfikacja usług 2. Specyfika usług bankowych 3. Miejsce promocji w marketingu usług bankowych 4. Narzędzia promocji usług bankowych Rozdział II. Prezentacja Banku PKO BP 1. Ogólne informacje o Banku 2, Struktura organizacyjna 3, Oferta usługowa Banku Rozdział III. Działania promocyjne Banku PKO BP … Czytaj dalej

Proces konsolidacji sprawozdań finansowych

1. Podstawowe akty prawne 3 2. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 4 3. Wyłączenia z konsolidacji – obligatoryjne i fakultatywne 5 4. Tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 9 5. Dokumentacja konsolidacyjna 13 6. Terminy sporządzania, zatwierdzenie oraz obowiązek publikacji 15 Podstawowe akty prawne Spółka handlowa, ponosząca odpowiedzialność za politykę bilansową całej grupy kapitałowej jest zobowiązana do przygotowania … Czytaj dalej

Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Kraków Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 SPIS TREŚCI 1. System wynagradzania – istota i funkcje 1.1 Motywacyjna rola wynagrodzeń 1.1.1 Motywacja jako funkcja zarządzania 1.1.2 Model systemu motywacyjnego 1.1.3 Płacowe i pozapłacowe systemy motywacji. 1.2 Charakterystyka systemu wynagrodzeń 1.2.1 Istota i funkcje systemu wynagrodzeń 1.2.2 Formy i … Czytaj dalej

System motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi

Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI Wstęp 1 1. Przegląd teorii motywacji 3 1.1. Istota i rodzaje motywacji 3 1.2. Charakterystyka wybranych teorii motywacji 6 1.2.1. Teoria motywacji w ujęciu tradycyjnym 6 1.2.2. Teorie motywacji w ujęciu przedmiotowym 8 1.2.3. Teorie wzmacniania motywacji 19 1.3. Główne modele motywacji 21 1.3.1. Model tradycyjny 21 … Czytaj dalej

Efektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto

Liczba stron: 79 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. TEORIA ZARZĄDZANIA – APARATURA POJĘCIOWA……….7 1.1 Ewolucja teorii zarządzania, podejście systemowe………….7 1.2 Definicje: istota zarządzania………………….12 1.3 Zakres zarządzania…………………….14 1.4 Funkcje zarządzania…………………..15 2 .ROLA I ZNACZENIE GOSPODAROWANIA CZASEM PRACY MENEDŻERA………………………28 2.1 Przyczyny marnotrawienia … Czytaj dalej

Analiza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa

Liczba stron: 90 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy rekrutacji pracowników 5 1.1 Modele zarządzania kapitałem ludzkim 5 1.1.1 Model sita 5 1.1.2 Model kapitału ludzkiego 6 1.2 Planowanie doboru kadr i znaczenie opisu stanowiska pracy 7 1.2.1 Określenie … Czytaj dalej

Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.

Liczba stron: 138 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna w Krakowie Rodzaj pracy: prace magisterska Rok oddania: 2005 Spis treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZARZĄDZANIA PERSONELEM) 6 1. Istota zarządzania personelem 6 2. Wymiary zarządzania personelem 23 3. Determinanty zarządzania personelem 27 ROZDZIAŁ II. OCENA PRACOWNIKÓW JAKO WAŻNY ELEMENT SYSTEMU MOTYWACYJNEGO … Czytaj dalej

Rola i znaczenie ASP w handlu elektronicznym

Liczba stron: 100 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp……………………………………………………5 I. Implementacja Internetu ……..………………………8 1. Społeczeństwo informacyjne …………8 2. Internet …………………………………………12 3.Prawo i Podpis Elektroniczny ……………14 4. Funkcje współczesnego Internetu ………15 5.Pieniądz elektroniczny……………………18 6.Biznes elektroniczny, organizacje wirtualne……………………………………….19 7. E-Government ………………………21 II. E–commerce i … Czytaj dalej