Handel zagraniczny w okresie transformacji polskiej gospodarki

Liczba stron: 107 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 1999 WSTĘP ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO OKRESU TRANSFORMACJI 1.1. Obroty handlowe 1.2. Uwarunkowania kształtowania się obrotów towarowych ROZDZIAŁ II. STRUKTURA I DYNAMIKA OBROTÓW HANDLOWYCH 2.1. Zmiany w strukturze geograficznej 2.2. Zmiany w strukturze towarowej 2.3. Struktura importu według kierunków wykorzystania … Czytaj dalej

Rola i znaczenie ASP w handlu elektronicznym

Liczba stron: 100 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp……………………………………………………5 I. Implementacja Internetu ……..………………………8 1. Społeczeństwo informacyjne …………8 2. Internet …………………………………………12 3.Prawo i Podpis Elektroniczny ……………14 4. Funkcje współczesnego Internetu ………15 5.Pieniądz elektroniczny……………………18 6.Biznes elektroniczny, organizacje wirtualne……………………………………….19 7. E-Government ………………………21 II. E–commerce i … Czytaj dalej

Handel Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej

Rozdział I. Znaczenie i struktura handlu z krajami UE 1 1.1.Pojęcie i istota handlu z krajami UE po akcesji 5 1.2 Nowe uwarunkowania instytucjonalne rozwoju handlu po akcesji Polski do UE i ich znaczenie w gospodarce 7 1.3 Wspólna polityka handlowa UE w polski handel zagraniczny 10 1.4.Struktura geograficzna handlu zagranicznego Polski 13 1.5. Statystyka … Czytaj dalej

Pojęcie i definicja zawodu przedstawiciela handlowego

Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na polskim rynku spowodowały, że coraz więcej firm poszukuje przedstawicieli handlowych. Według I. Majewskiej „w Polsce poszerza się rynek przemysłowy powstaje coraz więcej hipermarketów, supermarketów czy dyskontów a istniejące na polskim rynku przedsiębiorstwa rozbudowują swoje struktury i ciągle inwestują. Dzisiaj nie wystarczy już tylko produkować, trzeba towar jeszcze sprzedać … Czytaj dalej

Negocjacje handlowe na przykładzie małej firmy branży odzieżowej

Wstęp 2 Rozdział I. Istota i znaczenie negocjacji we współczesnym biznesie 4 1. Pojęcie i sens negocjacji w biznesie 4 2. Zakres wykorzystania i rodzaje negocjacji w biznesie 6 3. Style negocjacyjne 12 3.1. Styl rywalizacyjny 12 3.2. Styl integracyjny 14 4.Teoria gier a teoria negocjacji 18 5. Etyka a negocjacje 22 Rozdział II. Proces … Czytaj dalej

Wpływ polskich dążeń do integracji europejskiej na rozwój handlu zagranicznego

SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.1 Istota, geneza i cele integracji w Europie 1.2 Polityczno – ekonomiczne uwarunkowania przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rozdział II WPŁYW DOSTOSOWANIA GOSPODARKI POLSKIEJ DO WARUNKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA EFEKTYWNOŚĆ HANDLU ZAGRANICZNEGO 2.1 Polska gospodarka a warunki z Maastricht 2.2 Przystosowanie najważniejszych dziedzin gospodarki do warunków Unii … Czytaj dalej

Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Wielką Brytanią

SPIS TREŚCI Wstęp  3 Rozdział I Regulacje handlu zagranicznego  6 1. Podstawowe pojęcia i definicje  6 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego  13 3. Ograniczenia w handlu międzynarodowym  17 4. Handel zagraniczny w Polsce  18 5. Podstawy prawno – traktatowe wymiany gospodarczej  20 Rozdział II Polityka wymiany handlowej Polski z zagranicznymi partnerami  32 1. Międzynarodowe … Czytaj dalej

Ewolucja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM WSTĘP ROZDZIAŁ I. Pojęcie i podstawy prawne wspólnej polityki handlowej 1.1. Analiza pojęciowa wspólnej polityki handlowej 1.2. Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej 1.3. Kraje prowadzące wspólną politykę handlową ROZDZIAŁ II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej 2.1. Cła 2.2. Środki z zakresu protekcji uwarunkowanej 2.3. Obecnie zakazane … Czytaj dalej

Handel elektroniczny. Płatności online (Płatności poprzez internet)

Spis treści Wstęp 4 1. Rozdział I Internet – jako nowe narzędzie ekonomii 6 1.1. Pojęcie Internetu 6 1.2. Internet w firmach – dziś i jutro 8 1.3. Znaczenie rozwoju Internetu dla gospodarki 19 1.4. Internet w Polsce 22 1.5. Internet na świecie 28 1.6. Internet – jako podstawowe narzędzie w bankowości elektronicznej 30 2. … Czytaj dalej