Wpływ polskich dążeń do integracji europejskiej na rozwój handlu zagranicznego

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1.1 Istota, geneza i cele integracji w Europie
1.2 Polityczno – ekonomiczne uwarunkowania przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Rozdział II WPŁYW DOSTOSOWANIA GOSPODARKI POLSKIEJ DO WARUNKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA EFEKTYWNOŚĆ HANDLU ZAGRANICZNEGO
2.1 Polska gospodarka a warunki z Maastricht
2.2 Przystosowanie najważniejszych dziedzin gospodarki do warunków Unii Europejskiej a rodzimy handel zagraniczny
2.3 Handel zagraniczny między Polską a Unią Europejską w pierwszej połowie lat 90- tych

Rozdział III OBROTY HANDLOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 90- TYCH
3.1 Liberalizacja wymiany handlowej w okresie stowarzyszenia Polski z Unią Europejską i jej efekty
3.2 Wielkość i dynamika obrotów handlowych
3.3 Struktura wymiany handlowej
3.4 Przyczyny ujemnego salda obrotów handlowych Polski z Unią Europejską

UWAGI KOŃCOWE. PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

WSTĘP

Polska znalazła się w samym środku najważniejszych wydarzeń rozgrywających się we współczesnej Europie. Integracja zapoczątkowana w Europie Zachodniej objęła po wielu staraniach Polskę.

W niniejszej pracy zostanie dokonana analiza międzynarodowej wymiany gospodarczej w okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej oraz wpływ jaki wywierają przekształcenia dokonujące się w Europie Środkowo-Wschodniej na międzynarodową wymianę handlową Polski z krajami Unii. Handel zagraniczny stanowi dla każdego kraju bardzo ważną dziedzinę życia, która kształtuje się zarówno w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, jak i sam ten proces warunkuje.

Aby Polska mogła stać się pełnoprawnym członkiem UE musi dostosować system prawny, instytucjonalny oraz funkcjonowanie całej gospodarki i co za tym idzie handlu zagranicznego do wymogów i standardów UE, te dokonują się powoli , systematycznie zmieniając obraz naszej gospodarki. Na przestrzeni lat 1995-1999 następowały zmiany struktury eksportu i importu w wymianie z krajami UE związane właśnie z dostosowywaniem prawa i gospodarki do wymogów wspólnoty. Chcąc stać się członkami UE musimy spełnić szereg warunków związanych z polityką eksportową i importową, oraz innych nie związanych z obrotem handlowym. Poniesienie pewnych kosztów warunkuje czerpanie korzyści gospodarczych i politycznych.

Dostosowanie gospodarki do warunków stawianych przez Komisję Europejską to proces trudny i długotrwały. Przekształcenia jakie się dokonują wpływają na wielkość i strukturę importu i eksportu. Zjawiska występujące i mające wpływ na obroty handlowe można uznać za typowe dla krajów przechodzących proces transformacji gospodarczej i dynamicznego rozwoju. Nasuwa się jednak pytanie: jak długo potrwa ten proces, ile jeszcze obszarów gospodarki należy zreformować i w jakich kierunkach oraz w jakim tempie rozwinie się wymiana handlowa Polski z partnerami?

Niniejsza praca nie daje odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, ale postara się przybliżyć problemy z jakimi boryka się nasz kraj w tak trudnym okresie. Praca składa się z czterech części:

W pierwszej zostanie przybliżona istota integracji, historia powstania Unii Europejskiej oraz droga którą Polska odbyła, aby stać się państwem stowarzyszonym.

Druga część pracy ma na celu przybliżenie wymiany handlowej Polski z Unią Europejską do 1995 roku oraz proces i stan dostosowania polskiej gospodarki do warunków stawianych krajom chcącym należeć do UE.

Trzecia część jest analizą wymiany handlowej: wartości, struktury, dynamiki, salda w latach 1995-1999. W części tej zostaną również omówione przyczyny wcześniej omówionej struktury i salda wymiany handlowej Polski z Unią Europejską.

W czwartej części zostały przedstawione perspektywy wymiany handlowej w przyszłości, w okresie przed samym przystąpieniem Polski do UE oraz możliwy scenariusz wymiany handlowej po przyjęciu naszego kraju do Wspólnoty.

Liczba stron 95
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print