Wpływ pozyskania środków Unii Europejskiej dla powiatu Miechowskiego

Spis treści

Wprowadzenie 2

1 Historia Wspólnoty Europejskiej, geneza powstania Unii Europejskiej. 4

1.1 Wybrane kraje członkowskie – charakterystyka. 9

1.2 Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. 14

1.3 Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. 16

1.4 Aktualna pozycja Polski w Unii Europejskiej. 18

2 Budżet Unii Europejskiej. 21

2.1 Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. 23

2.2 Opis programów operacyjnych z których korzysta Polska na lata 2007-2013. 27

2.3 Opis Małopolskiego programu operacyjnego na lata 2007-2013 38

3 Fundusze europejskiej pozyskane przez powiat miechowski i ich wpływ na życie mieszkańców. 43

3.1 Instytucja Starostwa Powiatowego w Miechowie. 43

3.2 Suma środków finansowych i rodzaje funduszy pozyskane z Unii Europejskiej przez Starostwo Powiatowe w Miechowie. 48

3.3 Prace które zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Miechowie w latach 2007-2009 dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. 51

Podsumowanie 62

BIBLIOGRAFIA 64

Liczba stron 65
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print