Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Wielką Brytanią

SPIS TREŚCI

Wstęp  3

Rozdział I
Regulacje handlu zagranicznego  6
1. Podstawowe pojęcia i definicje  6
2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego  13
3. Ograniczenia w handlu międzynarodowym  17
4. Handel zagraniczny w Polsce  18
5. Podstawy prawno – traktatowe wymiany gospodarczej  20

Rozdział II
Polityka wymiany handlowej Polski z zagranicznymi partnerami  32
1. Międzynarodowe aspekty polityki handlowej  32
2. Cele polityki handlowej  33
3. Narzędzia polityki handlowej  36
3.1. Narzędzia taryfowe  37
3.2. Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej  40
4. Negocjacje handlowe  49
4.1. Oferta w negocjacjach kontraktowych 51
4.2. Klauzule kontraktowe  52
4.3. Zabezpieczanie płatności  54

Rozdział III
Charakterystyka wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Polską w latach 2000 – 2007  59
1. Formy współpracy z firmami brytyjskimi  59
2. Eksport i import  64
3. Główni partnerzy Wielkiej Brytanii w handlu zagranicznym  72
4. Udział Polski w handlu zagranicznym z Wielką Brytanią  75

Zakończenie  79
Bibliografia  81
Spis opracowań graficznych  85

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print