Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Wielką Brytanią

SPIS TREŚCI

Wstęp  3

Rozdział I
Regulacje handlu zagranicznego  6
1. Podstawowe pojęcia i definicje  6
2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego  13
3. Ograniczenia w handlu międzynarodowym  17
4. Handel zagraniczny w Polsce  18
5. Podstawy prawno – traktatowe wymiany gospodarczej  20

Rozdział II
Polityka wymiany handlowej Polski z zagranicznymi partnerami  32
1. Międzynarodowe aspekty polityki handlowej  32
2. Cele polityki handlowej  33
3. Narzędzia polityki handlowej  36
3.1. Narzędzia taryfowe  37
3.2. Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej  40
4. Negocjacje handlowe  49
4.1. Oferta w negocjacjach kontraktowych 51
4.2. Klauzule kontraktowe  52
4.3. Zabezpieczanie płatności  54

Rozdział III
Charakterystyka wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Polską w latach 2013 – 2017  59
1. Formy współpracy z firmami brytyjskimi  59
2. Eksport i import  64
3. Główni partnerzy Wielkiej Brytanii w handlu zagranicznym  72
4. Udział Polski w handlu zagranicznym z Wielką Brytanią  75

Zakończenie  79
Bibliografia  81
Spis opracowań graficznych  85

Handel zagraniczny stanowi jeden z kluczowych elementów w rozwoju gospodarczym i dywersyfikacji źródeł dochodu w każdym kraju. W szczególności, handel zagraniczny pomiędzy dwoma krajami może stanowić istotne źródło wzrostu gospodarczego i umożliwiać rozwijanie trwałych relacji handlowych.

Niniejsza praca skupia się na handlu zagranicznym pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i analizuje specyficzne aspekty tej wymiany handlowej, takie jak bariery i ograniczenia, które mają wpływ na proces handlu oraz jego efekty. Praca ta będzie opierać się na teoretycznych podstawach handlu zagranicznego, a także na własnych badaniach i doświadczeniach zdobytych w tej branży. Celem pracy jest zidentyfikowanie i opisanie kluczowych czynników sukcesu w handlu zagranicznym pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, a także wskazanie na najważniejsze wyzwania i ograniczenia, z jakimi muszą się one zmierzyć.

Handel zagraniczny jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego i dywersyfikacji źródeł dochodu w każdym kraju. Niniejsza praca będzie stanowić ważne źródło informacji dla osób zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego i będzie przyczyniać się do rozwijania wiedzy i świadomości na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do handlu zagranicznego pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print