Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Unia Europejską

SPIS TREŚCI

Wstęp …………………………………………………………………………….3

Rozdział I
Regulacje handlu zagranicznego ……………..………………………………..6
1. Podstawowe pojęcia i definicje ……………….………………………….6
2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego ……….……………13
3. Ograniczenia w handlu międzynarodowym ………….…………………17
4. Handel zagraniczny w Polsce ……………………………….…………..18
5. Podstawy prawno – traktatowe wymiany gospodarczej …………….…..20

Rozdział II
Polityka wymiany handlowej Polski z zagranicznymi partnerami .………..32
1. Międzynarodowe aspekty polityki handlowej ………..…………………32
2. Cele polityki handlowej …………………………………………………33
3. Narzędzia polityki handlowej ………………………………………..….36
3.1. Narzędzia taryfowe …………………………………………………37
3.2. Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej …………….…………40
4. Negocjacje handlowe ……………………………………………..……..49
4.1. Oferta w negocjacjach kontraktowych……………………………..51
4.2. Klauzule kontraktowe …………………………………..…………52
4.3. Zabezpieczanie płatności …………………………………………..54

Rozdział III
Charakterystyka wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Polską
w latach 2000 – 2007 ………………………………………..…………………59
1. Formy współpracy z firmami brytyjskimi …………………..…………..59
2. Eksport i import ………………………………………………………….64
3. Główni partnerzy Wielkiej Brytanii w handlu zagranicznym ……..……72
4. Udział Polski w handlu zagranicznym z Wielką Brytanią ………………75

Zakończenie ……………………………..……………………………………..79
Bibliografia ……………………………………………………………………..81
Spis opracowań graficznych …………………………………………………….85