Instytucje opiekuńczo-wychowawcze na przykładzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach

1. Opieka nad dzieckiem – rys historyczny Teoria opieki w przyjętym znaczeniu jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których oprócz niej zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teorią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię opieki i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących opieki, czyli jakąś … Czytaj dalej

Geografia, historia i kultura greckiej wyspy Kreta

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRETY 5 1.1. Rys historyczny Krety 5 1.2. Kreta jako główny historyczny walor turystyczny Grecji 19 ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE KRETY 28 2.1. Położenie i klimat 28 2.2. Rzeźba terenu 32 2.3. Kreta Zachodnia 34 2.4. Kreta Wschodnia 41 2.5. Centrum wyspy 44 ROZDZIAŁ III. BOGACTWO KULTUROWE KRETY … Czytaj dalej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie nieruchomości komercyjnej (biurowiec)

Liczba stron: 61 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp I. Teoretyczne aspekty w zarządzaniu nieruchomościami. 1.1. Rys historyczny zarządzania nieruchomościami 1.2. Definicje oraz istota zarządzania nieruchomościami. 1.3. Metodyka sporządzania planu zarządzania nieruchomością II. Klasyfikacja nieruchomości 2.1 Podział nieruchomości. 2.2 Cechy nieruchomości III. Metodologia wyceny nieruchomości 2.1. Podejście porównawcze. 2.2. Podejście dochodowe. 2.3. … Czytaj dalej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2018-2020

Liczba stron: 112 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2021 Spis Treści Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres oraz metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania oraz realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych oraz ich podział 2.2. Planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 2.3. Źródła finansowania inwestycji samorządowych … Czytaj dalej

Wykorzystanie i wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Miasta Rypin

Liczba stron: 94 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. UNIA EUROPEJSKA 6 1.1. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6 1.1.1. Idee przed 1945 rokiem 6 1.1.2. Idee tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 7 1.1.3. Nowy impuls po 1945 roku 9 1.1.4. Powstanie Wspólnot Europejskich … Czytaj dalej

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5 1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5 1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11 1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21 1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24 1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25 1.4.2 RESTRUKTURYZACJA … Czytaj dalej

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. zo.o.

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA INTERNACJONALIZACJI 1.1. Pojęcie internacjonalizacji 1.2. Formy internacjonalizacji 1.1.1. Klasyczne 1.1.2. Nowoczesne 1.3. Motywy internacjonalizacji 1.4. Strategie internacjonalizacji 1.5. Logistyka międzynarodowa 1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw 1.1.1. Instrumenty wsparcia 1.1.2. Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA FIRMY ROLPOL SP. Z O.O. … Czytaj dalej

Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Spis Treści Wstęp 1. Strategia rozwoju w procesie funkcjonowania instytucji 1.1. Istota i pojęcie strategii rozwoju 1.1.1. Istota strategii 1.1.2. Pojęcie rozwoju i istota strategii rozwoju 1.1.3. Istota strategii rozwoju lokalnego 1.2. Proces formułowania strategii rozwoju 1.2.1. Formułowanie misji i celów 1.2.1.1. Formułowanie misji … Czytaj dalej

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

Liczba stron: 97 Nazwa Szkoły Wyższej: AE w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2000 Zawartość pracy: Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZAKRES ANALIZY STRATEGICZNEJ 1. Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej 2. Użytkownicy analizy strategicznej 3. Zakres analizy strategicznej 4. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 5. Analiza otoczenia firmy ROZDZIAŁ II. METODY STOSOWANE DO … Czytaj dalej

Ubezpieczenia na życie

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I. Charakterystyka ubezpieczeń na życie i podstawy prawne ich prowadzenia 6 1. Ubezpieczenie na życie w świetle teorii ubezpieczeniowej 6 2. Charakter i ogólna koncepcja ubezpieczeń na życie 8 3. Podstawy … Czytaj dalej