Negocjacje handlowe na przykładzie małej firmy branży odzieżowej

Wstęp 2 Rozdział I. Istota i znaczenie negocjacji we współczesnym biznesie 4 1. Pojęcie i sens negocjacji w biznesie 4 2. Zakres wykorzystania i rodzaje negocjacji w biznesie 6 3. Style negocjacyjne 12 3.1. Styl rywalizacyjny 12 3.2. Styl integracyjny 14 4.Teoria gier a teoria negocjacji 18 5. Etyka a negocjacje 22 Rozdział II. Proces … Czytaj dalej

Plan zarządzania nieruchomością użytkową

I. Wstęp II. Podstawowe informacje o nieruchomości: 1.Stan prawny 2. Lokalizacja ogólna 3. Lokalizacja szczegółowa 4. Opis i stan techniczny budynku 5. Charakterystyka nieruchomości 6. Dokumentacja budynku 7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 8. Określenie potrzeb remontowych 9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 10.Podsumowanie i wnioski III. Analiza rynku nieruchomości 1. Określenie zasięgu rynku nieruchomości 2. … Czytaj dalej

Perspektywy rozwoju turystyki górskiej w Ukraińskich Karpatach

Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 4 1.1. Przykładowa istota turystyki 4 1.2. Rodzaje turystyki 6 1.3. Turystyka górska jako specyficzna forma turystyki 9 ROZDZIAŁ 2. UKRAIŃSKIE KARPATY. POŁOŻENIE GEOGRAFІCZNE І CHARAKTERYSTYKA 11 2.1. Położenie geograficzne ukraińskich Karpat 11 2.2. Karpaty ukraińskie – charakterystyka 12 2.3. Budowa geologiczna Karpat ukraińskich … Czytaj dalej

Ocena badań rynku pod kątem rozszerzenia oferty zabiegowej gabinetu kosmetycznego

Wstęp 1. Specyfika klienta (mężczyzny) w salonie kosmetycznym 2. Analiza otoczenia 2.1. Otoczenie dalsze 2.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne 2.1.2. Uwarunkowania technologiczne 2.1.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 2.2. Otoczenie bliższe 2.2.1. Charakterystyka rynku 2.2.2. Profil klienta gabinetu 2.2.3. Analiza konkurencji 2.2.4. Analiza środowiska wewnętrznego 2.2.5. Gabinet 2.3. Przewagi konkurencyjne 2.4. Analiza SWOT 3. Cele strategiczne 3.1. Krótkodystansowe 3.2. Długodystansowe … Czytaj dalej

Związek płci psychologicznej z samooceną a hierarchią wartości

Wstęp Rozdział. I. Problematyka badań 1. Płeć psychologiczna 2. Stereotypizacja 3. Samoocena 4. Hierarchia wartości Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Problematyka, cel i przedmiot badań 2. Problemy i hipotezy badań naukowych 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji Rozdział III. Analiza wyników badań 1. Wyniki badań 2. Interpretacja wyników Zakończenie Bibliografia … Czytaj dalej

Marketing terytorialny na przykładzie gminy Ornontowice

Liczba stron: 61 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski Katowice Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2015 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1 Charakterystyka marketingu terytorialnego 6 1.1 Pojęcie i istotna marketingu terytorialnego  6 1.2 Narzędzia marketingu terytorialnego 11 1.3 Cele i zadania marketingu terytorialnego 14 Rozdział 2 Rola promocji gminy w marketingu terytorialnym 18 … Czytaj dalej

Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu

1. Definicje i stadia uzależnień 3 2. Typologie uzależnień 8 1.1. Alkoholizm 8 1.2. Narkomania 13 1.3. Nikotynizm 17 1.4. Internet i gry komputerowe 22 3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom 27 4. Skutki uzależnień 34 5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom 37 Bibliografia 42 Fragment pracy … Czytaj dalej

Ubezpieczenie na życie w Polsce

Wstęp 3 Rozdział I. Ubezpieczenie na życie – charakterystyka i podstawy prawne 5 1.1. Definicja ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie 5 1.2. Ewolucja i historia ubezpieczeń na ziemiach polskich 8 1.3. Umowa ubezpieczeniowa 13 1.4. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej 20 Rozdział II. Polski rynek ubezpieczeń na życie 25 2.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie … Czytaj dalej

Ubezpieczenia wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu 1.1 Rys historyczny ubezpieczeń 1.2 Istota ubezpieczenia 1.3 Rodzaje ubezpieczeń Rozdział 2. Istota ubezpieczeń wypadkowych 2.1 Definicja i rola ubezpieczeń wypadkowych 2.2 Miejsce ubezpieczeń wypadkowych w ubezpieczeniach społecznych 2.3 Zakres ubezpieczenia Rozdział 3. Ubezpieczenia wypadkowe w ubezpieczeniach społecznych i prywatnych 3.1 Cechy wspólne w ubezpieczeniach wypadkowych 3.2 Różnice w … Czytaj dalej

Ocena systemu magazynowania w przedsiębiorstwie produkującym meble tapicerowane

Wstęp ROZDZIAŁ I Magazyn jako element systemu logistycznego 1.1. Miejsce magazynu w logistyce 1.2. Pojęcie magazynu i rodzaje magazynów 1.3. Systemy magazynowania 1.4. Specyfika przedsiębiorstw produkujących meble ROZDZIAŁ II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane 2.1. Rys historyczny przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane 2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa X produkującego meble tapicerowane 2.3. System magazynowania … Czytaj dalej