Wzory zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim

Liczba stron: 121 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….4 Rozdział I. Sytuacja zdrowotna dzieci w środowisku wiejskim. 1.1. Pojęcie i istota zdrowia….7 1.2. środowisko wiejskie wobec zdrowia dziecka….19 1.2.1. Charakterystyka środowiska wiejskiego….21 1.2.2. Przemiany środowiska wiejskiego i stan współczesny środowiska wiejskiego….25 1.2.3. Dziecko w środowisku wiejskim i komponenty jego postaw … Czytaj dalej

Wyposażenie pracowni muzycznych w szkołach podstawowych w xyz

Liczba stron: 93 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….. 4 Rozdział I Istota muzyki w integralnej edukacji wczesnoszkolnej 1.1. Rola wychowania muzycznego w procesie edukacji wczesnoszkolnej….. 7 1.2. Formy realizacji edukacji muzycznej w szkole podstawowej i ich walory …..14 1.3. Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka …..22 Rozdział II Strategie … Czytaj dalej

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Liczba stron: 60 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: WSTĘP ROZDZIAŁ I. WYPALENIE ZAWODOWE – PODSTAWOWE INFORMACJE 1.1 Wypalenie zawodowe – stan wiedzy 1.2 Symptomy wypalenia zawodowego 1.3 Strategie interwencyjne w wypaleniu zawodowym ROZDZIAŁ II SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO U NAUCZYCIELI 2.1 Podstawowe informacje wprowadzające do tematyki zagadnienia 2.2 Przyczyny wypalenia zawodowego u nauczycieli … Czytaj dalej

Wykorzystanie Internetu w zreformowanej szkole i jego wpływ na zdrowie

Liczba stron: 68 Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP w Warszawie filia Wałbrzych Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I I. Wykorzystanie Internetu i komputerów w edukacji 1. Rola technologii informacyjnej w edukacji 2. Komputer jako narzędzie poznawcze 3. Konsekwencje wprowadzenia komputerów do szkół 4. Czym jest internet ? 5. … Czytaj dalej

Wycieczka jako jedna z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym

Liczba stron: 100 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….4 Rozdział I Wycieczka i jej walory edukacyjne. 1.1. Wycieczka – analiza definicyjna pojęcia….6 1.2. Typologia wycieczek szkolnych….9 1.3. Cele i funkcje wycieczek….13 1.4. Znaczenie wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym….21 Rozdział II Edukacja społeczno-przyrodnicza w nauczaniu początkowym 2.1. Treści programowe w edukacji społeczno-przyrodniczej….27 … Czytaj dalej

Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno-kulturowych

Liczba stron: 68 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno – kulturowych Wstęp 2 Rozdział I. Wybrane zagadnienia dotyczące alkoholizmu 3 1.1 Pojęcie alkoholizmu 3 1.2 Kobieta i alkohol 8 1.3 Typy alkoholizmu, czyli jak piją kobiety 11 1.4 … Czytaj dalej

Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno – kulturowych

Liczba stron: 65 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Pedagogiczny Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp..3 Rozdział I. Wybrane zagadnienia dotyczące alkoholizmu. 1.1 Pojęcie alkoholizmu..4 1.2 Kobieta i alkohol..9 1.3 Typy alkoholizmu, czyli jak piją kobiety..12 1.4 Epidemiologia picia alkoholu oraz picia problemowego wśród kobiet..13 1.5 Epidemiologia picia alkoholu – czynniki społeczno … Czytaj dalej

Współpraca z rodzicami uczniów z zespołem ADHD na przykładzie klas integracyjnych

Liczba stron: 53 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Opolski Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. ROZDZIAŁ I. KLASY INTEGRACYJNE W EDUKACJI SZKOLNEJ DZIECKA 1.1. Klasy integracyjne w świetle obowiązujących dokumentów 1.2. Specyfika trudności przystosowawczych uczniów klas integracyjnych 2. ROZDZIAŁ II. ZESPÓŁ ADHD – WYCHOWAWCZO-DORADCZA POMOC DZIECKU I JEGO RODZICOM 2.1. … Czytaj dalej

Współczesna młodzież licealna wobec postępu technicznego i jego wpływ na zdrowie

Liczba stron: 68 Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP w Warszawie filia Wałbrzych Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp I. Rozwój techniki w życiu codziennym 1. Technologie XX wieku 5 2. Rola mediów we współczesności 6 3. Rozwój Internetu 24 II. Symbole młodzieży początku XXI w. 30 1. Młodzież a subkultury … Czytaj dalej

Wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych w przedszkolu integracyjnym

Liczba stron: 165 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 1 Autyzm – analiza teoretyczna 6 1.1 Autyzm – wyjaśnienie i geneza pojęcia 6 1.2 Diagnozowanie autyzmu 9 1.3 Częstość występowania autyzmu 12 2 Koncepcje dotyczące przyczyn autyzmu 14 2.1 Podłoże psychogenne 14 … Czytaj dalej