Wykorzystanie Internetu w zreformowanej szkole i jego wpływ na zdrowie

Liczba stron: 68

Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP w Warszawie filia Wałbrzych

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
I. Wykorzystanie Internetu i komputerów w edukacji
1. Rola technologii informacyjnej w edukacji
2. Komputer jako narzędzie poznawcze
3. Konsekwencje wprowadzenia komputerów do szkół
4. Czym jest internet ?
5. Historia internetu
6. Internet skarbcem edukacji
7. Najważniejsze założenia reformy edukacji
8. Komputer zagrożeniem dla młodzieży!

Rozdział II
II. Metodologia badań
1. Przedmiot i cele badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskaźniki
4. Metody ,techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i przebieg badań
6. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział III
III. Obecna sytuacja polskie oświaty wobec postępu w dziedzinie internetu
1. Faktyczny stan zinformatyzowania polskiej oświaty na podstawie przeprowadzonych badań
2. Jak oceniają szkolnictwo inni na przykładzie CBOS.
3. Trzeba jeszcze wiele pracy
4. Można się uczyć ciekawiej i efektywniej
5. Wiek XXI zmieni sposób w jaki się będziemy uczyć

Podsumowanie
Literatura i wybrane źródła internetowe
Spis Tabel
Aneks

Wstęp

Technologia informacyjna (TI) to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery i sieci komputerowe) i narzędzi (w tym oprogramowanie), jak również inne technologie, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. TI obejmuje więc swoim zakresem m.in.: informację, komputery, informatykę i komunikację. Współczesna technologia informacyjna wyrosła na komputerach, a jej decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do nazwania jej technologią, która definiuje koniec XX wieku jako erę informacji i jej technologii.

Edukacja, jak każda sfera działalności człowieka w społeczeństwie, ulega, a przynajmniej powinna ulegać, przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków, w których się odbywa. Kierunki tych zmian są wyznaczane przez koncepcje edukacyjne lub w naturalny sposób wynikają z przekształceń warunków społecznych i technicznych towarzyszących edukacji. Zapoczątkowana reforma polskiej edukacji uwzględnia zarówno zmiany warunków społecznych i technicznych, jak i ma na celu głębsze przekształcenie szkoły jako instytucji.

Kierunek obecnych reform programów nauczania i działań całej szkoły jest wyznaczony przez dokument Podstawy programowe. Znalazła w nim odbicie najważniejsza zmiana naszego systemu edukacji, który z nastawienia na realizację programu nauczania i działań dyktowanych przez instytucje centralne, szkołę i nauczyciela ulega przeobrażeniu w system skupiający uwagę wszystkich stron tego procesu na uczącym się w realizacji jego indywidualnych zamierzeń edukacyjnych. Szkoła ma więc przede wszystkim pomagać uczniom w zdobywaniu ich własnego wykształcenia.

Reforma edukacji powinna również uwzględniać zmiany, jakie zachodzą wokół nas, w społeczeństwie. Przy tym nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych czynników, który ma dzisiaj olbrzymi wpływ na życie jednostek, społeczności lokalnych, całych społeczeństw, kontynentów – o technologii informacyjnej. W Podstawach programowych doceniono znaczenie technologii informacyjnej dla wszystkich dziedzin kształcenia, a jednym z głównych zadań szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, by przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print