Wyposażenie pracowni muzycznych w szkołach podstawowych w xyz

Liczba stron: 93

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział I
Istota muzyki w integralnej edukacji wczesnoszkolnej
1.1. Rola wychowania muzycznego w procesie edukacji wczesnoszkolnej….. 7
1.2. Formy realizacji edukacji muzycznej w szkole podstawowej i ich walory …..14
1.3. Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka …..22

Rozdział II
Strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczania muzyki w ujęciu podstawy programowej
2.1. Założenia programu umuzykalnienia w szkole podstawowej ….. 26
2.2. Standardy programowe edukacji muzycznej w szkole podstawowej ….. 32
2.2.1. Główne cele edukacji muzycznej w klasie I….. 32
2.2.2. Główne cele edukacji muzycznej w klasie II….. 35
2.2.3. Główne cele edukacji muzycznej w klasie III….. 37

Rozdział III
Wyposażenie pracowni muzycznej jako czynnik warunkujący muzykowanie dzieci podczas zajęć szkolnych
3.1. Istota muzycznej twórczości własnej dziecka….. 41
3.2. Istota wyposażenia pracowni muzycznej w procesie umuzykalnienia ….. 43
3.3. Instrumenty muzyczne – charakterystyka….. 45

Rozdział IV
Metodologia badań własnych
4.1. Założenia, cel i przedmiot badań ….. 56
4.2. Problemy badawcze i hipotezy ….. 58
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 61
4.4. Organizacja i przebieg badań….. 66

Rozdział V
Wyposażenie pracowni muzycznych szkół podstawowych w świetle badań własnych
5.1. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli ….. 67
5.2. Analiza i interpretacja wyników badań….. 70
Podsumowanie i wnioski z badań ….. 85

Bibliografia ….. 88
Spis tabel i wykresów ….. 92
Załącznik ….. 93

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print