Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno – kulturowych

Liczba stron: 65

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Pedagogiczny

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I.
Wybrane zagadnienia dotyczące alkoholizmu.
1.1 Pojęcie alkoholizmu..4
1.2 Kobieta i alkohol..9
1.3 Typy alkoholizmu, czyli jak piją kobiety..12
1.4 Epidemiologia picia alkoholu oraz picia problemowego wśród kobiet..13
1.5 Epidemiologia picia alkoholu – czynniki społeczno – kulturowe..18
1.6 Alkohol w kulturze i obyczaju..24

Rozdział II.
Profilaktyka alkoholizmu kobiet.
2.1 Zakres znaczeniowy pojęcia profilaktyka..28
2.2 Rodzaje działań profilaktycznych..29
2.3 Przeszkody w leczeniu alkoholizmu kobiet..34
2.4 Specyfika terapii kobiet z problemami alkoholowymi..37

Zakończenie..41
Bibliografia..42

Wstęp

Są takie sprawy, jak np. wychowanie czy kariera zawodowa, które pojawiają się tylko w określonych etapach życia kobiety; niektóre z nich mogą być czynnikami ryzyka, sprzyjającymi w pewnych okresach rozwinięciu się picia problemowego. Nieliczne są wieloletnie badania, które ujmowałyby owe czynniki ryzyka w ciągu całego życia. W tej sytuacji badacze muszą poszukiwać tych czynników, koncentrując się na wybranych grupach wiekowych kobiet.

Jest oczywiste, że nie wszystkie kobiety z danej populacji w jednakowym stopniu narażone są na problemy alkoholowe. Pewne zachowania i wydarzenia w życiu kobiety, jak również jej genetyczne dziedzictwo mogą zwiększać ryzyko rozwinięcia się u niej szkodliwych wzorców picia alkoholu. Te elementy nazywane są czynnikami ryzyka picia problemowego. Niektóre czynniki ryzyka są obecne przez całe życie kobiety. Inne pojawiają się tylko w pewnych okresach – w czasie dorastania, w wieku młodzieńczym, dojrzałym oraz podeszłym.

Celem pracy jest uświadomienie krytycznej roli etapu kobiety. Zapobieganie piciu problemowemu powinno być skierowane do kobiet należących do wszystkich przedziałów wiekowych, u których stwierdzi się obecność czynników ryzyk.

Niniejsza praca składa się z dwóch rozdziałów.

Pierwszy rozdział przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące alkoholizmu, tj. pojęcie alkoholizmu, typy alkoholizmu kobiet, epidemiologię picia problemowego oraz czynniki społeczno – kulturowe oraz obyczajowe i kulturowe związane z alkoholizmem.

Natomiast drugi rozdział poświęcony został profilaktyce alkoholizmu kobiet czyli wskazuje rodzaje działań profilaktycznych, przeszkody utrudniające leczenie kobiet oraz specyfikę terapii kobiet z problemem alkoholowym.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print