Obraz szkoły na podstawie słów dzieci

Streszczenie 2 Wstęp 4 Rozdział I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania obrazu świata w młodszym wieku szkolnym 6 1. Rozwój sfery poznawczej osobowości dziecka 6 2. Rozwój sfery emocjonalnej osobowości dziecka 9 3. Rozwój sfery społecznej osobowości dziecka 18 4. Szkoła jako środowisko wychowawcze 28 Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 39 1. Cel … Czytaj dalej

Liternet jako przestrzeń życia literackiego

Wstęp 4 Rozdział 1. Liternet 6 1.1. Co to jest Internet 6 1.2. Literackie korzenie Internetu 13 1.3. Liternet – nowy termin literacki 17 Rozdział 2. Problematyka życia literackiego 24 2.1. Definicja życia literackiego 24 2.2. Definicja przestrzeni literackiej 26 2.3. Literatura internetowa – nowe medium 33 2.4. Społeczności liternetowe 38 Rozdział 3. Sieciowe czasopisma … Czytaj dalej

Historia integracji Polski z Unią Europejską

gotowa praca licencjacka Wstęp 2 Rozdział I. Geneza i główne zadania Unii Europejskiej 4 1.1. Powstanie i cele Unii Europejskiej 4 1.2. Główne organy Wspólnot Europejskich 11 1.3. Etapy integracji europejskiej 18 Rozdział II. Przebieg procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE 25 2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej 25 2.2. Przygotowania do negocjacji i przebieg … Czytaj dalej

System zarządzania jakością w produkcji kefirów owocowych na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

WSTĘP 3 I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I OTOCZENIA 5 1. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI „X” 5 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7 3. ASORTYMENT I SPRZEDAŻ WYROBÓW 12 4. RYNEK ZBYTU, DYSTRYBUCJA, KONKURENCJA 16 3. RYNEK SUROWCA 19 II. WYMAGANIA I NORMY W PROCESIE PRODUKCYJNYM 23 1. ISTOTA SYSTEMU HACCP 23 2. POZYSKIWANIE MLEKA 29 3. LOKALIZACJA … Czytaj dalej

Nowoczesne techniki informatyczne i ich wpływ na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Spis treści: Wstęp 3 I. Rozwój techniki informatycznej i teleinformatycznej po II wojnie światowej. 4 II. Dziedziny wykorzystania technologii informatycznych w stosunkach międzynarodowych. 15 1. Konwencjonalna i komórkowa telefonia kodowana. 18 2. Video-konferencje 20 3. E-Mail i WWW – elektroniczna forma reklamy. 22 4. Infostrada – czyli transfer danych i informacji. 25 5. Myślę i … Czytaj dalej

Eutanazja – różnorodne podejście do problemu

Spis treści: ROZDZIAŁ I:ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMU EUTANAZJI UNAOCZNIONA W HISTORII FILOZOFII. ROZDZIAŁ II: POJĘCIE I RODZAJE EUTANAZJI 1. HISTORIA FILOZOFII MEDYCYNY OBRAZEM MODELI ZACHOWANIA IDEALNEGO LEKARZA WOBEC NADRZĘDNYCH WARTOŚCI 2. PYTANIA DOTYCZĄCE SENSU LUDZKIEGO ŻYCIA I ŚMIERCI OBECNE W FILOZOFII EGZYSTENCJALNEJ 3. „MIEĆ CZY BYĆ?” – KONFRONTACJA FILOZOFICZNEGO ASPEKTU EUTANAZJI Z REALIAMI RZECZYWISTOŚCI ROZDZIAŁ III: EUTANAZJA … Czytaj dalej

Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści Wstęp. 3 Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6 1. Koncepcja województwa samorządowego. 6 2. Tworzenie województwa. 7 3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9 Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12 1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12 3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24 Rozdział III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. … Czytaj dalej

Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym

SPIS TREŚCI Wstęp Cel i zakres pracy Rozdział I Charakterystyczne cechy obrotu gospodarczego 1.1 Pojecie obrotu gospodarczego 1.1.1 Profesjonalny obrót gospodarczy 1.1.2 Konsumencki obrót gospodarczy 1.1.1 Seryjność obrotu handlowego a jego szybkość i minimum formalizmu prawnego 1.3 Pewność i bezpieczeństwo obrotu 1.4 Wolność obrotu 1.5 Internacjonalizacja obrotu Rozdział II Umowa jako czynność prawna w obrocie … Czytaj dalej

Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego

Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pojęcie referendum 5 3. Rodzaje referendów 7 3.1.Zasięg referendów 11 4. Przedmiot referendum 13 5. Określenie ważności wyników 18 6. Miejsce referendum w procesie decyzyjnym 21 7. Demokracja reprezentatywna 23 7.1.Demokracja bezpośrednia w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 25 8. Organy zarządzające referendum w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 27 9. Polskie referenda … Czytaj dalej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy. SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów 3 Rozdział I Wprowadzenie  4 § 1. Uwagi wstępne 4 § 2. Pojęcia „gospodarowanie” i „nieruchomości komunalne” 8 Rozdział II Pochodzenie nieruchomości komunalnych 13 Rozdział III Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 21 § 1. Zagadnienia ogólne 21 § 2. Gmina 23 § … Czytaj dalej